0528 - 264007
info@schelhaas.com

Het biedlogboek vanaf 1 januari 2023

woningen_biedlogboek

Alles willen weten over het biedlogboek? Je leest het hier.

De overspannen woningmarkt van de afgelopen jaren heeft, in de samenleving, het vertrouwen in de integriteit van het koopproces laten dalen.

Enkele vragen die onder bieders leven zijn;

  • Wordt mijn bieding niet gebruikt bij een andere bieder om zo voor de verkoper tot een hoger bod te komen?
  • Gaat de gunning wel op een eerlijke manier?
woning_verkopen

Om het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen is er in februari 2022 een verbeterplan, “Vertrouwen in het koopproces” ondertekend door minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge en NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis. De gemaakte afspraken in dit plan richten zich op het vergroten van het vertrouwen in een eerlijk en transparant koopproces. Het invoeren van het biedlogboek is daarmee volgens de NVM een goede stap naar meer gelijkheid en duidelijkheid op de woningmarkt.

Op 1 januari 2023 is het gebruik van het digitale biedlogboek bij de verkoop van woningen verplicht geworden voor alle leden van de NVM.

Wat is het biedlogboek?

Het biedlogboek is een digitaal overzicht van alle biedingen die op een woning zijn gedaan. De biedingen worden volledig anoniem verzameld op het platform Move.nl wat door de meeste leden van de NVM, wordt aangeboden.

Move.nl is het grootste platform van Nederland voor het volgen en afhandelen van een verkooptraject. In het Move account kan de verkoper het gehele verkoopproces van de woning volgen en dus ook alle ontvangen biedingen bekijken.

move_verkoper_inzicht_biedlogboek

Niet alle informatie die je toevoegt aan je bieding wordt vrijgegeven aan de verkoper. Als je een bij een bieding een persoonlijke motivatie toevoegt, of verder ingaat op het voorbehoud dat je wilt maken, worden deze niet opgenomen in het biedlogboek. Uitsluitend de biedingen (inclusief roerende zaken) met tijdstip van ontvangst, en de eventuele voorbehouden worden vermeld.

Wat kun je als koper met het biedlogboek?

Als je een bieding hebt gedaan op een woning, dan hoop je natuurlijk dat de woning ook aan je wordt gegund. Dit is helaas niet altijd het geval. Dit kan een onbehaaglijk gevoel geven. Vragen als “had ik hoger moeten bieden, of zonder voorbehouden” schieten dan door je hoofd. Het biedlogboek gaat consumenten op de woningmarkt helpen bij de aankoop van een woning, door een veel transparanter aan- en verkoopproces. Een paar voordelen zijn dat je kunt zien hoe hoog de andere biedingen waren, je krijgt meer inzicht in de gunning van de verkoper. Daarnaast heb je meer zekerheid dat het bieden eerlijk is verlopen. Deze informatie kun je meenemen bij een volgende bieding op een andere woning.

Wat betekent het biedlogboek voor verkopers?

Voor verkopers verandert er weinig aan het proces. Als er een bieding wordt ontvangen, dan wordt deze vaak persoonlijk met verkoper besproken en tegelijkertijd geregistreerd in het biedlogboek. De biedingen zijn zo ook digitaal inzichtelijk voor de verkoper.

Biedlogboek, vanaf wanneer en waarop van toepassing

Het gebruik van het biedlogboek is verplicht vanaf 1 januari 2023 bij de verkoop van woningen/appartementen (bestaande bouw) en wanneer de (kandidaat-) koper en/of de verkoper een particulier is. Ook woningen in de stille verkoop staan horen hier bij.

Het biedlogboek is niet van toepassing bij de verkoop van nieuwbouw, recreatiewoningen, bedrijfswoningen, garageboxen, bouwkavels, woon/bedrijfspanden en (agrarische) bedrijfsobjecten zonder woonbestemming.

Hoe krijg ik toegang tot het biedlogboek

Alle bieders kunnen na afloop van de drie dagen bedenktijd en de eventuele ontbindende voorwaarden het biedlogboek opvragen bij de verkopend makelaar. Via een automatisch gegenereerde link of document kun je dan op aanvraag het biedlogboek inzien. Het biedlogboek wordt niet standaard aan alle bieders vrijgegeven.

move_biedlogboek_realworks

Wilt u meer weten over het biedlogboek of zijn er andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.