0528 - 264007
info@schelhaas.com

Onteigening

Regelmatig heeft de overheid grond nodig, waardoor u met onteigening te maken kunt krijgen. Door middel van onteigening kan de overheid in bezit komen van uw onroerend goed. In de Onteigeningswet is vastgelegd dat de overheid kan onteigenen tegen volledige vergoeding van de financiële schade. Kort gezegd: uw vermogens- en inkomenspositie moeten voor en na de onteigening hetzelfde zijn.

Juridisch advies bij onteigening

Als u te maken krijgt met onteigening is het vaststellen van het bedrag aan schadeloosstelling beslist niet eenvoudig. Om een optimaal resultaat te behalen is het daarom belangrijk dat u vroegtijdig een deskundige inschakelt. Onteigeningsprocedures vragen bij uitstek om ruime juridische kennis en uitstekende onderhandelingsvaardigheden. Door onze jarenlange ervaring met onteigeningen kan Schelhaas Makelaardij het maximale resultaat voor u bereiken.

Kennishub voor alles wat met stikstof te maken heeft

Meer informatie met betrekking tot uitkoopregelingen en alles over stikstof vindt u in onze kennishub. Boer-en-weet – het kenniscentrum voor stikstofregelingen. Vanaf hier helpen we iedereen persoonlijk met betrekking tot alle regelingen – onze experts nemen u mee in alle regelingen.

Deskundig advies bij onteigening

Voor meer informatie met betrekking tot onteigening kunt u contact opnemen met Harrie Wenneker, onteigening specialist en rentmeester.