0528 - 264007
info@schelhaas.com

Agrarisch taxateur voor al uw agrarische taxaties

Het taxeren van agrarisch onroerend goed is een specialisme. Schelhaas Makelaardij is specialist in agrarisch onroerend goed en als geen ander in staat de marktwaarde van uw bedrijf of perceel grond correct te taxeren. Wij zijn als gecertificeerd taxateur geregistreerd bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Hiermee wordt de kwaliteit van de taxatierapporten gewaarborgd. Bovendien zijn wij REV-taxateur geregistreerd bij TEGOVA, de stichting die de kwaliteit waarborgt van het taxatievak op een transparante en uniforme wijze.

Wat is de marktwaarde? Taxatie agrarisch onroerend goed

Het begrip ‘marktwaarde’ kent veel betekenissen. Vaak zijn er ‘bijzondere uitgangspunten’ die meegenomen moeten worden in de taxatie. Een koper en verkoper schatten de verkoopwaarde heel anders in, omdat ieder een ander belang heeft. De Belastingdienst heeft het over ‘waarde in het economisch verkeer’, de ‘going-concern-waarde’ en de ‘waarde in verpachte staat’. Bij onteigening heeft de overheid het over ‘volledige schadeloosstelling’. De bank praat over de ‘opiniewaarde bij gedwongen verkoop’. Om maar een paar definities van marktwaarde te noemen. Als specialist in agrarisch onroerend goed is Schelhaas Makelaardij als geen ander in staat de waarde van uw bedrijf of perceel correct te taxeren. Dit is essentieel gezien er bij agrarisch onroerend goed veel overige zaken en bijzonderheden komen kijken zoals vergunningen, productierechten, milieuwetgeving en fiscale zaken. Het maakt veel uit voor welk doel u een taxatierapport nodig heeft. Onze agrarisch makelaars weten wanneer welk taxatierapport vereist is en wat daar precies in moet staan.

Doeleinden taxatie agrarisch onroerend goed

De taxatie van uw agrarisch onroerend goed kan voor diverse doeleinden nodig zijn. Daarbij zijn de doeleinden op te splitsen in diverse categorieën zoals bijvoorbeeld financiële doeleinden, fiscale doeleinden en/of aan- en verkoopbeslissingen. Een vakkundig en rechtsgeldig taxatierapport van uw agrarisch onroerend goed is de basis voor elke transactie en kan dus ook voor diverse andere doeleinden nodig zijn. Een correctie taxatie is van groot belang.
Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • de aan- of verkoop van een bedrijf of een perceel grond
  • bedrijfsovername/bedrijfsopvolging
  • bedrijfsbeëindiging (van bedrijf naar privé)
  • herfinanciering
  • ondersteuning bij verkoopbeslissing
  • ondersteuning bij aankoopbeslissing
  • overzetting naar andere rechtsvorm
  • successie/schenking

Deskundigen in agrarisch onroerend goed, Jan Tjeerdsma: REV taxateur

De REV-titel mag alleen worden gevoerd door taxateurs die de ‘European Valuation Standards’ (EVS) hanteren en kan worden beschouwd als hét antwoord op de actuele vraag naar competente, onafhankelijke en objectieve vastgoedtaxateurs die thuis zijn op de Europese vastgoedmarkt. Uniek bij Schelhaas Makelaardij dat één van de taxateurs REV-gecertificeerd is. De financiële wereld wordt steeds complexer en internationaler. De krediet- en vastgoedcrisis onderstrepen het belang van uniforme, transparante en betrouwbare taxaties van commercieel en agrarisch vastgoed. De ‘Recognised European Valuer (REV)’ erkent dat belang.

Uit de dagelijkse praktijk van de A&LV-makelaar blijkt dat ‘agrarisch en landelijk taxeren’ een speciale deskundigheid vraagt. Banken en andere financiële instellingen stellen steeds hogere eisen aan de rapporten, o.a. door RICS, TMI of NWWI-voorwaarden. Door de NVM is nu een speciaal model agrarisch taxatierapport ontwikkeld welke onlangs is geïntroduceerd, het Taxatiemodel Agrarisch Vastgoed (TAV). Om ons specialisme als Schelhaas Makelaardij nog sterker in de markt te zetten hebben wij dit model volledig geïntegreerd in ons bedrijf en werken we volgens dit nieuwe taxatiemodel.

Op zoek naar een agrarisch taxateur voor een accurate waardebepaling van uw agrarisch object? Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.