0528 - 264007
info@schelhaas.com

Pachtzaken

Krijgt u te maken met pacht? Schelhaas Makelaardij is expert op het gebied van de pachtwet en de jurisprudentie. Een greep uit de vele vragen waaruit blijkt dat pachtzaken complex zijn:

 • hoe ga ik een pachtovereenkomst aan?
 • hoe kan ik een pachtovereenkomst beëindigen?
 • welk fiscaal voordeel heeft een pachter?
 • productierechten en pacht, wat zijn mijn rechten en plichten?

Deskundig advies pachtzaken en pachtregelgeving

Rentmeester NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) is de vastgoedspecialist in het landelijke gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters zijn gebiedsregisseurs met visie.

Schelhaas Makelaardij heeft een grote expertise op het gebied van de pachtwet en de jurisprudentie. Of u nu pachter of verpachter bent, wij geven u deskundig advies over de meest uiteenlopende kwesties, zoals:

 • aan- of verkoop van een boerderij in verpachte staat
 • bemiddeling bij de verdeling van productierechten tussen pachter en verpachter bij beëindiging van de pachtovereenkomst
 • vaststellen van het pachtersvoordeel met de fiscus
 • bemiddeling bij het aangaan van een erfpachtovereenkomst

Hulp en advies pachtzaken

Hulp en deskundig advies in pacht nodig of rentmeesterschap? Onze rentmeester Harrie Wenneker komt hierover graag met u in contact om u te ontzorgen.

Rentmeesterschap

Met een rentmeesterschap voert een speciaal aangewezen persoon de financiële en zakelijke van agrarisch onroerend goed uit. Bij Schelhaas zorgen we voor bemiddeling bij de aan- en verkoop van (verpachte) gronden en de taxaties. Al 50 jaar ervaring in de agrarische sector, geven wij het rentmeesterschap een vakkundige invulling dat wordt tot stand gebracht door onze ervaringsdeskundigen. Op deze manier wordt er aanzienlijk veel werk uit handen genomen.

Agrarisch rentmeesterschap

Wij bieden een actieve, adviserende rol en ontlasten u bij de volgende vraagstukken met betrekking tot rentmeesterschap in agrarisch onroerend goed:

 • Het opstellen van pachtcontracten eventuele huurcontracten
 • Het uitvoeren van al het administratieve papierwerk
 • Toezichthouding op landerijen


Hulp en deskundig advies in pacht nodig of rentmeesterschap? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Lees ons kennisartikel Pachtnormen 2023-2024 voor de nieuwste pachtnormen die je kunt gebruiken bij de belastingaangifte over 2023.