0528 - 264007
info@schelhaas.com

LBV en LBV+ Regelingen: voorwaarden en verschillen uitgelegd en verduidelijkt

Op deze pagina zetten wij de belangrijkste voorwaarden en verschillen van de landelijke beëindigingsregeling veehouderij alsmede de -door enkele partijen ‘woest aantrekkelijke’- plus regeling op een rij.

De LBV en LBV+ Regelingen vergeleken

In deze tabel worden de LBV en LBV+ Regelingen vergeleken door deze naast elkaar te zetten. Zo ontstaat een duidelijk beeld wat welke regeling precies inhoudt en wat dus de verschillen zijn.

LBVLBV+
DiersoortenVarkens, melkvee, kippen en
kalkoenen
Varkens, melkvee, kippen,
kalkoenen én vleesvarkens
BudgetStartbudget € 500 miljoenStartbudget € 975 miljoen
Aanvraagperiode3 juli 2023 t/m 1 december 20233 juli 2023 t/m 5 april 2024
DrempelwaardeAfhankelijk van Natura 2000
gebied
Totaal 2.500 mol
Subsidieonderdelen– 100% vergoeding oppervlakte
stallen op basis van forfaitaire
tabel.
– 100% vergoeding productierechten
– 120% vergoeding oppervlakte
stallen op basis van forfaitaire tabel.
– Sloopvergoeding van 45,- per m².
– 100% vergoeding productierechten
Overige voorwaardenBeroepsverbod in dezelfde
diercategorie binnen Europa
Beroepsverbod in dezelfde
diercategorie binnen Europa
Toekenning op basis van
kostenefficiëntie
Toekenning op volgorde van
binnenkomst aanvraag
Beslissing uiterlijk 1 juni 2024Beslissing binnen 16 weken na
aanvraag
Verruimde herinvesteringsreserveVerruimde herinvesteringsreserve
Mogelijkheid tot herbestemmen
dierverblijf (dan géén vergoeding!)
Mogelijkheid tot herbestemmen
dierverblijf (dan géén vergoeding!)
Geen ondersteuning middels
zaakbegeleider
Ondersteuning middels
zaakbegeleider mogelijk
Tabel vergelijking LBV en LBV+ Regeling

De uitkoopregeling voor boeren heeft als insteek een vergoeding op basis van het oorspronkelijke bouwjaar van de stal, berekent middels een gecorrigeerde vervangingswaarde. Dit betreft géén vergoeding van de ‘marktwaarde’. Het begrip marktwaarde is heel wat anders dan de (af)waardering van de stallen conform de forfaitaire tabel vanuit de regeling. Regelmatig worden beiden waardes over één kam gescheerd, geheel onterecht. Daarbij is het juist ontzettend belangrijk voor u als ondernemer om verder te kijken dan alleen de vergoeding op basis van het rekenmodel in combinatie met de sloopvergoeding en 100% vergoeding voor de productierechten.

Marktwaarde versus vergoedingen in LBV en LBV+ regelingen

De uitkoopregeling voor boeren heeft als insteek een vergoeding op basis van het oorspronkelijke bouwjaar van de stal, berekent middels een gecorrigeerde vervangingswaarde. Dit betreft géén vergoeding van de ‘marktwaarde’. Het begrip marktwaarde is heel wat anders dan de (af)waardering van de stallen conform de forfaitaire tabel vanuit de regeling. Regelmatig worden beiden waardes over één kam gescheerd, geheel onterecht. Daarbij is het juist ontzettend belangrijk voor u als ondernemer om verder te kijken dan alleen de vergoeding op basis van het rekenmodel in combinatie met de sloopvergoeding en 100% vergoeding voor de productierechten.

Marktwaarde, stalwaarderingen en sloopvergoedingen als basis voor waardebepalingen

Wat doet de sloop van de stal(len) met de waarde van het totaalcomplex oftewel de gehele onderneming? Hoe is de huidige waarde in de markt zonder te kijken naar de forfaitaire tabel? Deze kan in sommige gevallen best eens hoger liggen, ook al wordt er een vergoeding van 120% uitgekeerd. Hoe kan je een eventuele nevenactiviteit voortzetten welke ondergeschikt is aan de hoofdfunctie? Allemaal aspecten waar wel degelijk goed naar gekeken moet worden. Tevens zijn -zowel voor de stoppende als de omschakelende ondernemer- de fiscale aspecten iets om zeker rekening mee te houden.

Paul-van't-veer-stikstof-expert
Paul van’t Veer: Directeur, mRT, RM, stikstof specialist

Vergoedingen van productierechten (prijzen) LBV Regeling

Hieronder volgen de prijzen van de productierechten, ofwel vergoedingen, vanuit de LBV regeling.

Vergoedingen voorHoogte van de vergoeding / bedrag per regio
Vervallen VarkensrechtenRegio Zuid: € 150
Regio Oost: € 31
Regio overig: € 27,50
Vervallen pluimveerechtRegio Zuid: € 10,75
Regio Oost: € 19
Regio overig: € 8,25
Vervallen fosfaatrechtAlgemeen: € 121
Informatie laatst geüpdatet23 januari 2024
Tabel vergoedingen LBV Regeling. Bron: RVO.

Uitkoop, omschakelen of innovatie als mogelijkheden

Op dit moment ligt de nadruk erg op de uitkoop, waarbij dus het beroepsverbod een vereiste is. Dit verbod geldt voor heel Europa, echter alleen voor de uitoefening van een bedrijf in dezelfde diercategorie. Omschakelen naar bijvoorbeeld akkerbouw of een andere diersector op een andere locatie is een mogelijkheid. Ook de gehele innovatie of verandering in bedrijfsvoering worden op dit moment nog onderbelicht en geeft nog niet de duidelijkheid die gewenst is. Er zijn echt wel mogelijkheden, ook voor de ondernemers nabij de stikstofgevoelige gebieden. Iedere onderneming is uniek en er dient dan ook per individueel geval goed gekeken te worden naar de mogelijkheden binnen het object en de wens van de ondernemer.

Nieuwe mogelijkheden met recente verlenging LBV-plus regeling tot eind 2024

Met een totaalbudget van € 2,925 miljard, een verhoging van € 1,5 miljard, weerspiegelt dit de sterke vraag naar deze vrijwillige beëindigingsvergoedingen. Wanneer u dit overweegt, is dit een kans om strategisch te beslissen over het verplaatsen, verminderen of innovatief aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten. Deze ontwikkeling is cruciaal voor veehouders die overwegen activiteiten te staken of aan te passen, waarbij Schelhaas Makelaardij als agrarisch expert klaarstaat om u te ondersteunen bij het maken van financieel en ecologisch duurzame keuzes.