0528 - 264007
info@schelhaas.com

Ruimte voor Ruimte regeling

In de agrarische sector komen steeds meer gebouwen vrij. Deze veelal met asbest bedekte gebouwen worden door gemeenten en provincies aangeduid als “landschap ontsierend”. Om het landschap een positieve impuls te geven is de regeling “Ruimte voor Ruimte” in werking gesteld. Deze regeling houdt in dat in ruil voor het afbreken en opruimen van vrijkomende agrarische gebouwen, de mogelijkheid ontstaat voor de bouw van een woonhuis op dezelfde plaats, op een andere plaats aansluitend aan een kern of in een lintbebouwing.

Advies en begeleiding door Schelhaas bij Ruimte voor Ruimte projecten

Schelhaas Makelaardij houdt zich bezig met onroerend goed in het buitengebied. Of het nu gaat om agrarisch onroerend goed of om de verkoop of aankoop van landelijk wonen objecten. Door onze jarenlange ervaring in het buitengebied loodsen wij u door het woud van algemene, bouwtechnische en agrarische regelgeving. De regeling “Ruimte voor Ruimte” is een specialisme welke wij in huis hebben door onze uitgebreide agrarische achtergrond, de netwerken van onze zes makelaars en onze goede contacten met diverse gemeenten in Groningen, Drenthe en Overijssel.

Professionele begeleiding bij Ruimte voor Ruimte

Omtrent de toepassing van de regeling “Ruimte voor Ruimte” kunnen wij u uitgebreid adviseren over de mogelijkheden.

Tijdens het inventarisatieproces worden de volgende punten bekeken:

 • Kosten en opbrengsten project
 • Bebouwingsmogelijkheden bestaand erf
 • Vervangende bouwlocatie elders
 • Ruimtelijke inpassing bij bestaande gebouwen
 • Bestemmingsplan
 • Milieuaspecten
 • Planschade
 • Exploitatiebijdragen gemeente
 • Schone grond
 • Uitritvergunning
 • Overige vergunningen
 • Sloopkosten
 • Aanvulling met grond
 • Salderingsmogelijkheden bij onvoldoende oppervlakte te slopen gebouwen

Wij adviseren u bij het beoordelen van de haalbaarheid en de waardering van de verschillende opbrengsten en begroten de te maken kosten. Daarnaast begeleiden wij u bij de verschillende processen en bemiddelen wij bij de verkoop van de kavel. Van ons mag u verwachten dat wij u op een actieve, deskundige, betrouwbare en betrokken wijze terzijde staan in dit lastige en lange proces.