0528 - 264007
info@schelhaas.com

Boer – en – Weet: Alles over de stikstof en regelingen voor u

Welkom op Boer-en-Weet: Dé kennishub van Schelhaas, dé bron van informatie en advies voor agrarische ondernemers waarbij stikstof een rol speelt.

In deze artikelen richten we ons op het belangrijke onderwerp stikstof en de specifieke impact ervan op boeren. Als agrarisch makelaar begrijpen we de uitdagingen waarmee u te maken heeft en willen we u voorzien van waardevolle inzichten, kennis en handvatten in deze hectische periode waarbij Stikstof, de landelijke beeindigingsregelingen LBV, LBV+ ofwel de woest-aantrekkelijk regelingen, of bijvoorbeeld MGA2 de hoofdrol spelen. Lees verder om alles te ontdekken wat u moet weten over stikstof en hoe het de agrarische sector beïnvloedt.

Boer en weet, het stikstofcentrum voor agrarische ondernemers

Stikstof en boeren hebben een bijzondere relatie met Natura 2000 gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen als belangrijke natuurgebieden die extra bescherming verdienen. Vanwege de gevoeligheid van deze gebieden voor stikstofdepositie, hebben boeren te maken met strikte regelgeving en in snel toenemende mate beperkingen bij activiteiten in de buurt van Natura 2000 gebieden. Het verminderen van stikstofuitstoot en het voorkomen van schadelijke depositie in deze gebieden is essentieel om de biodiversiteit te behouden. 

Het stikstof kenniscentrum: Boer-en-weet

Boeren worden gestimuleerd om maatregelen te nemen die de stikstofuitstoot verminderen, zoals het toepassen van duurzame landbouwpraktijken en het gebruik van technieken die de emissies beperken. Het vinden van een evenwicht tussen agrarische activiteiten en de bescherming van Natura 2000 gebieden vormt een belangrijke uitdaging waarbij nauwkeurige afstemming met wet- en regelgeving en specialistisch advies van groot belang is. Hiervoor hebben we als Schelhaas deze kennishub ingericht en zullen we deze steeds verder aanvullen en actualiseren.

Doorkijkje in de stallen van grote boeren ondernemingen

Alles over stikstof regelingen in relatie tot uw agrarische bedrijf

Er zijn verschillende stikstof regelingen beschikbaar die boeren ondersteunen bij het omgaan met de stikstofproblematiek. Deze regelingen omvatten onder andere de MGA2 en MGO-regeling, die gericht zijn op het verminderen van stikstofuitstoot in de landbouwsector. Daarnaast is er de Landelijke Beëindigingsregeling (LBV en LBV+), die boeren de mogelijkheid biedt om hun bedrijf te beëindigen onder bepaalde voorwaarden. Wet- en regelgeving, zoals de NB vergunning, speelt een cruciale rol bij het verkrijgen van toestemming voor agrarische activiteiten in relatie tot stikstofemissies. 

Bovendien kan eventueel onteigening een maatregel zijn die wordt toegepast om de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden te verminderen. Deze gebieden zijn aangewezen als beschermde natuurgebieden waarvoor specifieke maatregelen en beperkingen gelden om de biodiversiteit te waarborgen. Het begrijpen en naleven van deze regelingen, wet- en regelgeving, en het werken binnen de context van Natura 2000 gebieden is van groot belang voor boeren, daarbij direct ook bijzonder lastig en vaak onbegrijpelijk. Vooral omdat in de media alles gemakkelijk voor de berichtgeving onder één noemer wordt geschaard, terwijl absolute getallen per ondernemer enorm kunnen verschillen bij de regelingen.

Transities en aanpassingen voor ondernemers bij stikstofgevoelige gebieden

Waarbij er tot op heden in de communicatie volop gestuurd wordt op uitkoopregelingen en beëindigingen, is er ook veel mogelijk op het gebied van praktische maatregelen en transities. Deze maatregelen omvatten het optimaliseren van voermanagement, investeren in moderne staltechnieken, toepassen van precisielandbouw, gebruik van groenbemesters en implementeren van agrarisch natuurbeheer. Door deze maatregelen te implementeren, kunnen boeren hun stikstof efficiëntie verbeteren en de negatieve impact op het milieu verminderen.

Het nemen van praktische maatregelen is een belangrijke stap in de richting van duurzame landbouw en het voldoen aan stikstof regelgeving. Omschakelen naar andere sectoren is ook een mogelijkheid. Daarom is het belangrijk om met elkaar hierover te converseren en het boerenverstand te gebruiken en verder te kijken dan de veelvuldige oppervlakkige berichtgeving.

(Tekst gaat verder onder foto)

Bovenaanzicht van een stikstofboerderij

Schelhaas is uw stikstof specialist met boerenverstand

In de complexe wereld van stikstof regelgeving en -maatregelen en alle druk dat dit met zich meebrengt, is het cruciaal om de juiste expertise aan uw zijde te hebben. Schelhaas heeft zich bewezen als een betrouwbare stikstof specialist die boeren ondersteunt bij het begrijpen en naleven van de regelgeving, het implementeren van praktische maatregelen en het zoeken naar passende oplossingen, uitkoopregelingen en alles wat er nog komen gaat. Met onze diepgaande kennis en ervaring op het gebied van stikstof en agrarisch vastgoed, zijn wij uw partner in het vinden van oplossingen. Wij staan klaar om u te adviseren en te begeleiden zodat u met vertrouwen en succes kunt navigeren door deze uitdagende periode en gedegen keuzes kunt maken. Wij kijken verder dan alleen de regelingen en houden rekening met alle facetten binnen uw bedrijf. De waardering van uw totale onderneming gaat veel verder dan alleen een rekenmethode. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze specialist u kan helpen.