0528 - 264007
info@schelhaas.com

Waardering van uw landbouwgronden in box 3

Bij uw jaarlijkse belastingaangifte in privé moet u melding maken van uw privé vermogen in box 3. Dit privé vermogen wordt belast met 30 % op basis van een fictief rendement van 4%, dit is 1,2 % van de waarde van uw bezittingen.

Naast allerlei andere zaken wordt de waarde van uw landbouwgronden welke u in bezit heeft en welke niet in uw ondernemingsvermogen mogen worden gerekend, belast met deze 1,2 %. Voorafgaand is er een bepaalde drempel c.q. vrijstelling.

Voor de waardering van uw bezittingen in box 3 geldt de waarde in het economisch verkeer. Voor landbouwgrond gaat de fiscus uit van een bepaalde normwaarde.
Deze normwaarde worden gepubliceerd door de fiscus, zie hiervoor de richtlijn van de belastingdienst “Waardering van verpachte gronden in box 3”. 

Het betreffen landbouwgronden die daadwerkelijk worden gebruikt ten behoeve van de landbouw. Voor de aangifte van 2013 dient u of uw accountant de waarde te hanteren per 1 januari 2013 zoals vermeld in deze richtlijn.
Inmiddels zijn er 66 verschillende landbouwgebieden onderscheiden.

Als u het niet eens bent met de normwaarde mag u als belastingplichtige afwijken van deze normbedragen. Gezien de grote verscheidenheid aan landbouwgronden zowel in kwaliteit als in ligging van de landerijen ligt het voor de hand dat uw percelen niet exact voldoen aan de norm van de belastingdienst. Elk perceel heeft namelijk zijn eigen waarde en zal daarmee afwijken van de door de belastingdienst gestelde normbedragen.
Daarnaast is het van belang hoe de grond feitelijk in gebruik is. Als de grond voor een langere duur is verpacht mag rekening worden gehouden met een hogere waarde druk. Hoe langer de grond is verpacht des te meer mag de grond worden afgewaardeerd, hetgeen kan oplopen tot 50 % van de vrije verkeerswaarde bij regulier verpacht grond.

De belastingdienst heeft gekozen voor een bepaalde norm om het hele systeem werkbaar te houden. Voor u is het van belang om goed te laten beoordelen of de waarde van uw landerijen overeenkomen met de normbedragen van de belastingdienst en welke aftrek u mag hanteren in verband met de verpachting.

In de advies praktijk van ons makelaarskantoor komen wij regelmatig een bepaald dilemma tegen. Aan de ene kant wil de eigenaar het liefst de grond zoveel mogelijk vrij van gebruik houden en kortlopend verpachten. Dit geeft hem de maximale vrijheid met de grond. Aan de andere kant maakt de eigenaar de afweging de grond langduriger te verpachten omdat hij hiermee de fiscale waarde kan drukken en daarmee de belastingheffing kan reduceren.

Als voorbeeld:
Waarde in het economisch verkeer van landbouwgrond, stel: € 42.500,- per hectare.
De waarde druk bij 1 jarige verpachting is 2,5 %, is € 41.437,-
In principe betaalt u hierover 1,2 % rendementsheffing, € 497,-
Daarnaast betaalt u waarschijnlijk de waterschapslasten, stel € 53,-
Totale belasting op de cultuurgrond (exclusief eventuele ruilverkavelingsrente) is in dit geval
€ 550,-. Door de cultuurgrond langduriger te verpachten kunt u deze belastingdruk verminderen maar bent u met uw grond wel weer meer gebonden. Dit is een afweging.

Wij komen graag bij u langs om dit samen met u te bespreken en te zoeken naar een juiste waarde van de cultuurgrond en lengte van verhuur. Elke situatie is vaak weer net iets anders en spelen andere factoren weer een rol.