0528 - 264007
info@schelhaas.com

Asbest

Vanaf 2024 komt er een verbod op asbestdaken en asbestgolfplaten.
Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen die dan niet meer bezitten. 2024 is 30 jaar na de inwerkingtreding van het verbod van asbest. In dat jaar is een dak oud en aan vervanging toe. Bedrijven kunnen gebruik maken van subsidieregelingen voor de verwijdering van asbest. Particulieren moeten de kosten zelf betalen.

In de beleidsvorming en politieke discussie over het voorgenomen verbod op asbestdaken is geen sprake geweest van een verbod op asbesthoudende toepassingen in gebouwen. Het voorgenomen verbod op asbestdaken ziet dus niet op dakbeschot of isolatie maar op asbesthoudende toepassingen zoals dakplaten en gevelpanelen die in contact staan met de buitenlucht. U kunt hierbij denken aan de bekende golfplaten van asbestcement.

Op dit moment geldt reeds een wettelijke zorgplicht voor de eigenaar van een gebouw om te voorkomen dat een gebouw een gevaar oplevert voor de omgeving. Dat betekent dat een gemeente een eigenaar nu al kan verplichten een verweerd asbestdak te vervangen als dat door verwering een direct gevaar oplevert voor de omgeving vanwege blootstelling aan vezels.

Voor asbest in gebouwen geldt dat voor gebouwen van of voor 1994 waarin wordt gerenoveerd, gebouwd of gesloopt een asbestinventarisatie aanwezig moet zijn. Deze verplichting volgt uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005. Indien asbest wordt verwijderd moet dit in de meeste gevallen gebeuren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Ook de asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf.