0528 - 264007
info@schelhaas.com

Stikstofdossier Drenthe; langzaam komt er duidelijkheid maar veel is het op dit moment niet

De provincie Drenthe is druk doende met het maken en aanpassen van de huidige wet- en regelgeving omtrent het stikstofdossier. Afgelopen week is er vanuit de provincie een korte update gegeven omtrent de huidige situatie.

Wat hierin naar voren komt is dat er langzaam aan meer duidelijkheid komt, maar veel is het op dit moment niet. Drenthe telt 12 stikstofgevoelige natuurgebieden waarvoor er een gebiedsgerichte aanpak opgesteld gaat worden. Momenteel is dit in de verkennende en onderzoekende fase. Voor 2021 staat het opstellen en het nemen van de besluiten over de gebiedsagenda’s in de planning, met als doel het uitvoeren ervan in 2022.

Opkoopregeling
Vanuit de overheid komen er 17 regelingen! 1 hiervan is reeds uitgewerkt in de zogenaamde opkoopregeling. Provincie Drenthe heeft voor de eerste tranche 10 miljoen euro beschikbaar voor het opkopen van (pluim)-veehouderij bedrijven. Als je indenkt dat dit geld beschikbaar is voor grond, gebouwen en productierechten kun je nagaan dat niet veel bedrijven hier gebruik van kunnen maken. Er zijn op dit moment meerdere bedrijven (meer dan 10) die zich aangemeld hebben voor de regeling, er moet dus een keuze gemaakt worden. Wanneer je op dit moment gebruik maakt van de regeling geldt er een beroepsverbod voor de verkoper. Dit verbod zal naar alle waarschijnlijkheid in de 2e en 3e tranche niet meer van toepassing zijn. Uitgangspunt bij deze opkoopregeling is dat verkoper alleen de marktwaarde ontvangt.

Extern salderen
Extern salderen is op dit moment mogelijk in Drenthe maar met uitzondering van bedrijven die op
4 oktober 2019 in het bezit waren van dier- of fosfaatrechten. Op dit moment stelt de provincie het extern salderen niet verder open. De praktijk leert dat er tot dusver nauwelijks gesaldeerd wordt of kan worden. Verleasen heeft een zelfde ‘basis’ als extern salderen en heeft op dit moment nog geen plek in de regelgeving. Op de vraag wanneer er meer duidelijkheid komt over het extern salderen kan de provincie op dit moment geen antwoord geven.

PAS-melding
De PAS-melding kan formeel niet als een referentie worden gezien. De minister is van plan (in meerdere kamerbrieven aangegeven) dat deze meldingen alsnog gelegaliseerd gaan worden. Deze stikstof zal dan wel elders vrij moeten komen. Mogelijk dat er bij het legaliseren gekeken zal worden naar het gerealiseerde deel van de PAS-melding en eventuele uitzonderingen bij bijvoorbeeld onomkeerbare financiële verplichtingen.

Al met al wordt er langzaam maar zeker meer duidelijk omtrent dit ingewikkelde dossier. Wij van Schelhaas Makelaardij zullen voor u zoveel mogelijk op de hoogte blijven van de huidige stand van zaken. Bel of mail ons gerust als er vragen zijn.