0528 - 264007
info@schelhaas.com

Ontdek de invloed van hypotheekrentes op de woningmarkt: Een toekomstblik naar 2024

Als makelaars begrijpen wij als geen ander de belangrijke rol die de hypotheekrente speelt in de vastgoedmarkt. De fluctuaties in de hypotheekrente hebben een directe invloed op de huizenprijzen en kunnen het landschap van de woningmarkt aanzienlijk beïnvloeden.

De hypotheekrente is een cruciale factor die de betaalbaarheid van woningen bepaalt. Wanneer de hypotheekrente laag is, worden leningen goedkoper en worden meer mensen aangemoedigd om een huis te kopen. Dit resulteert in een toename van de vraag naar woningen en drijft de prijzen omhoog. Aan de andere kant, wanneer de hypotheekrente stijgt, worden leningen duurder en kan de vraag naar woningen afnemen, waardoor druk op de huizenprijzen ontstaat.

Voor het vaststellen van de maximale hypotheek kijkt de bank naar jouw inkomen. Hoe meer je verdient, hoe meer je kunt lenen. Maar hoe berekent de bank dat eigenlijk? Er wordt gekeken naar onder andere het totale inkomen van de aanvrager(s). Vervolgens wordt er op basis van de woonquote de maximale hypotheeklast berekend. Deze woonquote wordt jaarlijks vastgesteld en bepaalt hoeveel procent van het inkomen er maandelijks aan hypotheeklasten besteed mag worden. Je kunt dan al vrij makkelijk invullen dat een lagere rente ervoor zorgt dat je een hoger bedrag aan aflossing kunt betalen waardoor je ook een hogere hypotheek kunt afnemen.

Wanneer de hypotheekrente laag is, worden leningen goedkoper en kan je dus meer uitgeven aan je maandelijkse hypotheek. Dit heeft voor een koper een positief effect op het maximaal te lenen bedrag. We noemen dit de ‘Loan to value”. Een lagere rente heeft tevens als effect dat mensen worden aangemoedigd om een huis te kopen, omdat de betaalbaarheid toeneemt bij die lagere rente. Dit resulteert in een toename van de vraag naar woningen en drijft de prijzen omhoog. Immers als de vraag toeneemt stijgt de prijs doorgaans mee. Zeker als er schaarste heerst aan de aanbodzijde.

Aan de andere kant, wanneer de hypotheekrente stijgt, worden leningen duurder en kan de vraag naar woningen afnemen, waardoor druk op de huizenprijzen ontstaat. Dit is wat we zagen in 2023 toen de rentes stegen, ten opzichte van de coronajaren toen de hypotheekrentes bijzonder laag waren, terwijl de vraag naar woningen zeer groot was en steeg.

Vooruitkijkend naar 2024 lijkt het erop dat de hypotheekrentes naar verwachting stabiel blijven of nog iets verder dalen. De centrale banken streven naar een evenwicht tussen economische groei en inflatie, wat doorgaans resulteert in een redelijk constante renteomgeving. Hoewel onvoorziene gebeurtenissen altijd invloed kunnen hebben op rentetarieven, lijkt de algemene trend een behoudende benadering van het rentebeleid. De laatste maanden van december daalde de rente op de kapitaalmarkt. Op de kapitaalmarkt lenen banken geld om vervolgens zelf weer te kunnen uitzetten. Als de bank dit geld goedkoper leent, kunnen zij het vervolgens ook weer goedkoper uitzetten. Dat is voor jou als potentiële huizenkoper goed nieuws, omdat je dan ook minder rente betaalt over jouw hypotheek.

Wat betreft de huizenprijzen in 2024, verwachten we bij Schelhaas Makelaardij een voortzetting van de trend van geleidelijke groei. Het landelijk wonen blijft aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar rust, ruimte, natuur en het plattelandsleven, vooral na de uitdagingen en veranderingen die de wereld heeft doorgemaakt. Met een stabiele vraag en beperkt aanbod in veel landelijke gebieden en plattelandsgemeenten, kunnen we een gestage stijging van de huizenprijzen verwachten.

bron: NVM

Na de exponentiele stijgingen van de huizenprijzen tijdens de coronajaren en de kleine dip na corona zitten de huizenprijzen als weer enige tijd in een stijgende trend. Volgens de laatste cijfers van het CBS zijn de huizenprijzen, ten opzichte van de maand januari, met 1% gestegen in de maand februari van dit jaar. Deze stijgende lijn zien we sinds juni 2023. Als we kijken naar de prijzen, ten opzichte van een jaar eerder, is de stijging 4,3% hoger. Meerdere banken hebben inmiddels aangegeven dat zij verwachten dat de prijzen dit jaar verder gaan stijgen. De aangegeven percentages liggen wat uit elkaar, maar variëren van 4,5% (Rabobank voorspelling) tot 8% (volgens de laatste voorspellingen van de ING Bank).

Er zijn diverse aspecten die invloed hebben op de huizenprijzen. Één van de belangrijkste factoren is de rente. Deze is dus stabiel of licht dalend. Daarnaast geeft met name de ING aan dat de verdere loonstijging van de particulier een factor is die zorgt voor meer vraag. Dit komt immers, net als de lagere rente, de betaalbaarheid van het vastgoed ten goede. Tegelijkertijd is de verwachting dat de krapte op de woningmarkt verder zal toenemen. De groei van het aantal huishoudens is nog steeds groter dan de nieuwbouwproductie. Hierdoor neemt de druk op de huizenprijzen ook verder toe.

Als makelaar in landelijk wonen is het begrijpen van de dynamiek tussen hypotheekrentes en huizenprijzen essentieel voor het bieden van waardevol advies aan onze klanten. Hoewel niemand de toekomst met absolute zekerheid kan voorspellen, biedt een grondige analyse van de markttrends en economische indicatoren ons inzicht in wat we kunnen verwachten. Met een voorzichtige blik naar de rest van 2024 kunnen we anticiperen op mogelijke ontwikkelingen en onze klanten begeleiden naar succesvolle transacties in het landelijk wonen.

Neem gerust contact met ons op om te kijken wat wij voor jullie kunnen betekenen met betrekking tot verkoop. Ook voor de begeleiding bij aankoop en taxaties helpen wij u graag.