0528 - 264007
info@schelhaas.com

Nieuwe Taxatie Normen NRVT en EVS

Vanaf 1 januari 2016 zijn de regels voor het uitvoeren van vastgoed taxaties behoorlijk aangescherpt mede onder invloed van de Banken crisis, de AFM en de DNB.
De NVM heeft hierop ingespeeld en is sinds 1 januari 2016 naast een Vereniging voor Makelaars ook een Vereniging voor Taxateurs en Vastgoed Deskundigen. Door deze aanpassing heeft de NVM in het bijzonder de mogelijkheid ookde Taxateurs extra te ondersteunen bij hun professionalisering en educatie.
De Makelaars en Taxateurs van Schelhaas Makelaardij zijn allenlid van de NVM en zijn tevens ingeschreven in het nieuwe Register van het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Het nieuwe register stelt hoge randvoorwaarden aan de manier van taxeren en rapporteren en geeft daarmee extra waarborgen aan een taxatie.
Vanaf 1 januari 2016 taxeren wij volgens de nieuwe taxatie normen van het NRVT.
Voor u is het een extra waarborg dat uw taxatieopdracht conform de European Valuation Standard (EVS) plaats vindt. Dit is de nieuwe standaard waaraan een NRVT Taxateur moet voldoen voor het mogen uitbrengen van een volwaardig taxatierapport. In de toekomst zullen steeds hogere eisen gesteld worden aan vastgoed taxaties. Door uw taxatie te laten uitvoeren door Schelhaas Makelaardij ontvangt u een rapport dat aan deze nieuwste normen voldoet.

Een taxatie van uw agrarisch vastgoed kan voor diverse doeleinden nodig zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • • de aan- of verkoop van uw bedrijf of een perceel grond
  • • bedrijfsopvolging
  • • herfinanciering / balansherwaardering
  • • successie / schenking
  • • fiscale herwaardering van uw landbouwgrond

Naast de taxatie die u veelal nodig heeft voor andere instanties zoals bank, accountant, belastingdienst etc. kunnen wij ook een waardebepaling van uw vastgoed geven indien u bijvoorbeeld voornemens bent uw bedrijf of grond te verkoperen. Een waardebepaling is niet aan strenge regels gebonden en is vrijblijvend.

In alle gevallen is een correcte waardebepaling van groot belang.
Voor meer informatie over een taxatie opdracht kunt u contact met ons opnemen.

Jan Tjeerdsma
Jan Krol
Harrie Wenneker