0528 - 264007
info@schelhaas.com

NVM visie over agrarisch en landelijk vastgoed

Wat heeft de markt in 2015 gedaan in de sectoren grondgebonden sectoren akkerbouw, veehouderij de intensieve veehouderij, de tuinbouw, de paardenhouderij en landelijk wonen. En misschien nog wel veel interessanter, wat verwachten wij als NVM makelaar wat de markt in 2016 gaat doen?

Al deze zaken zijn verwoord in een zeer interessante brochure van het NVM Visiebericht
Agrarisch & landelijk Vastgoed 2015. Hiervoor kunt u op onderstaande link klikken.

NVM Visiebericht (pdf, 998kb)