0528 - 264007
info@schelhaas.com

Fosfaatrechten verkopen?

n onze vorige nieuwsbrief heb ik besproken dat het belangrijkis / wordtdat de fosfaatrechten verhandelbaar worden zodat de blijvende boeren kunnen blijven ondernemen en ontwikkelen. Een stand stil in de prachtige veehouderij sector is zeker niet gewenst en zal waarschijnlijk ook niet gebeuren. In het verleden zijn er altijd transacties geweest van melkquotum tussen stoppende melkveehouders en melkveehouders die willen groeien. Als agrarische makelaars hebben wij daarbij steeds een belangrijke rol gespeeld als aanbieder / verkoper van melkquotum.

Met de komst van verhandelbare fosfaatrechten verwachten wij dat het proces van schaalvergroting in de melkveehouderij door zal zetten. Er zijn altijd melkveehouders die om verschillende redenen willen groeien en er zijn altijd melkveehouders die hun bedrijf willen of moeten beëindigen. Deels zullen melkveebedrijven als geheel worden verkocht inclusief de fosfaatrechten. Er zullen echter ook melkveehouders zijn die stoppen en de fosfaatrechten apart willen aanbieden. Deze rechten komen beschikbaar voor de groeiers. Als agrarisch makelaar willen wij ook in deze nieuwe markt van fosfaatrechten een belangrijke rol spelen als verkopend makelaar en aanbieder van fosfaatrechten.

Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op:

  • Een goede en betrouwbare belangenbehartiging
  • Een transparante prijsvorming
  • Degelijke en eerlijke contracten voor verkoper en koper
  • Contracten rechtstreeks tussen verkoper en koper inclusief B.T.W. nota’s
  • Betaling via een Stichting Derdengelden
  • Een snelle afwikkeling
  • Registratie bij RVO

Door nu alvast afspraken met ons te maken kunnen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op deze nieuwe fosfaatrechten markt. Wij kunnen uw belangen behartigen door de markt op de voet te volgen. Door ons tijdig te verdiepen in deze markt kunnen wij voor u een goede verkoopprijs realiseren op het moment dat verkoop van de fosfaatrechten daadwerkelijk mogelijk wordt. Deze markt zal zich nog volledig moeten zetten. Hoeveel vraag en hoeveel aanbod er zal ontstaanis mede afhankelijk van de aanvullende regelgeving en de verdiencapaciteit in de melkveehouderij. Wij zijn zeer benieuwd hoe vraag en aanbod zich met elkaar gaat verhouden. Redenen genoeg omsamen met uafspraken te maken over het volgen van deze nieuwe markt.Als agrarische makelaars hebben wij in het verleden ook steeds een goede positie ingenomen in de markt van productierechten en hebben daarmee bewezen meerwaarde te kunnen leveren.

Neem vrijblijvend contact met ons op als u voornemens bent nu of in de nabije toekomst uw bedrijf of uw fosfaatrechten te verkopen.Samen met u kunnen wij de verkoop strategie bepalen.

Schelhaas heeft een team van 5 agrarische makelaars met veel contacten in de agrarische sector, een groot netwerk onder collega makelaars en adviseurs in de landbouw. Met onze opgebouwde kennis en ervaring zijn wij u graag van dienst.

Naast de fosfaatrechten zal de grondgebondenheid een zeer belangrijke rol blijven spelen, hetgeen in de Melkveewet is vastgelegd. Grond blijft dus bovenal een zeer belangrijk en onmisbaar productiemiddel.

Schelaas Makelaardij
0528-264007

j.tjeerdsma@schelhaas.com
j.krol@schelhaas.com