0528 - 264007
info@schelhaas.com

Natuurbeschermingswet vergunning

De laatste tijd is een veel besproken onderwerp de Natuurbeschermingswetvergunning.

Dagelijks hebben wij gesprekken met veehouders over dit onderwerp. Vaak gefrustreerd door de steeds veranderende regels en de stroperige afhandeling door het bevoegde gezag, de provincie.

Tot voor kort was lang niet iedereen op de hoogte van het feit dat je naast een milieuvergunning of een melding activiteiten besluit van de Gemeente een extra Natuurbeschermingswetvergunning nodig had van de Provincie. Inmiddels is wel duidelijk dat elk veehouderijbedrijf een NB-wetvergunning nodig heeft. Als de Provincie het niet vraagt dan is het zeker wel de bank die eist dat er een goede vergunning is voordat er wordt gefinancierd. Ook bij taxatie opdrachten houden wij rekening met deze vergunning.

Als u de laatste jaren uw bedrijf niet heeft uitgebreid dan zal het verlenen van een
NB-wetvergunning waarschijnlijk niet zoveel problemen met zich mee brengen. Veel bedrijven hebben de laatste jaren echter wel uitgebreid, zonder rekening te houden met een
NB-wetvergunning.

In veel gevallen moet de bestaande vergunning alsnog worden gecorrigeerd door aankoop van ammoniakrechten. Ook als u de komende jaren verder wil uitbreiden is het waarschijnlijk verstandig om in 2014 extra rechten aan te kopen. Het is maar zeer de vraag of het verplaatsen van ammoniak in 2015 nog wel mogelijk is. Zoals het er nu naar uitziet zal in de nieuwe wetgeving (PAS) geen ruimte zijn voor verplaatsing van ammoniak. Waarschijnlijk wordt het dan lastiger om uw bestaande vergunning verder uit te breiden. Ammoniak zal voor de veehouderij in de toekomst steeds belangrijker worden en bepaald in zeer hoge mate de waarde van uw bedrijf.

Aankoop van ammoniakrechten pakt het beste uit als u deze kunt kopen in de directe omgeving van uw eigen bedrijf. Naarmate de afstand tot uw bedrijf groter is, wordt het vaak lastiger om de ammoniak volledig te benutten. Op onze website staan verschillende partijen ammoniak te koop inclusief adres. Samen met uw eigen milieu specialist kunt u beoordelen of een van deze partijen bij u past.

Als u zelf een partij ammoniak op het oog heeft of u heeft een afspraak gemaakt over de aankoop van ammoniak met een verkopende partij bij u uit de omgeving, dan kunnen wij u van dienst zijn bij de afronding van de transactie:

  • Onderhandelingen over de koopsom en bijbehorende condities.
  • Opstellen en ondertekening van een koopovereenkomst met betalingsoverzichten.
  • Betaling van de koopsom op onze derdengelden rekening.
  • Als de koopsom op onze derdengelden rekening staat zullen we de gehele of gedeeltelijke intrekking van de oude vergunning bij de gemeente aanvragen.
  • Het volgen van de aanvraag NB-wetvergunning bij de Provincie in samenspraak met uw milieu specialist/accountant.
  • Uitbetaling van de koopsom en verzorgen van de BTW nota’s.
  • Belangrijk aspect is dat de milieuvergunning eerst moet worden ingetrokken ten behoeve van de nog aan te vragen vergunning van de koper.

Als deze is ingetrokken kan pas de nieuwe NB-wetvergunning worden aangevraagd. Dit is niet geheel zonder risico’s en zal door ons worden gevolgd. Het is dus belangrijk dat de koopsom is betaald voordat de vergunning wordt ingetrokken.

  • -U kunt ook een deel van uw vergunning overdragen maar dan moet u vervolgens zelf ook een NB-wetvergunning aanvragen voor het resterende gedeelte.

Als u er niet zeker bent of het verstandig is om uw milieuvergunning te houden of te verkopen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies gesprek.