0528 - 264007
info@schelhaas.com

Monumenten

Sinds 2012 is gewoon onderhoud aan rijksmonumenten vergunningvrij. Voor alle andere werkzaamheden/wijzigingen is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Overleg altijd vooraf (en tijdig) met de gemeente over voorgenomen werkzaamheden aan het pand en haar omgeving. Helemaal als er sprake is van een bestemmingswijziging.

Potentiële kopers denken vaak dat het financieren en onderhouden van monumentale panden moeilijk is. Het tegendeel is waar. Voor eigenaren van monumenten zijn er speciale regelingen die bij kunnen dragen aan de verkoop of aankoop van een (rijks)monument.

  • Onderhoudskosten van rijksmonumenten zijn fiscaal aftrekbaar
  • Financiering van onderhoud of restauratie tegen lage rente
  • Aankoopfinanciering ook mogelijk in combinatie met een restauratie

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen een bijdrage krijgen voor de instandhouding van hun pand. Voor woonhuizen is er de laagrentende Restauratiefonds-hypotheek. Een lening tegen een lage rente (5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%).
“Andere” rijksmonumenten ontvangen een jaarlijkse subsidie op basis van een 6-jarig onderhoudsplan.

Eigenaren van rijksmonumentale panden kunnen een (deel van) de restauratie- of onderhoudskosten opvoeren als aftrekpost bij de belastingaangifte. In de regel mogen 80% van deze kosten in mindering gebracht worden op het fiscaal belastbare inkomen.

Drenthe is rijk aan bijzondere gebouwen, landschappen en archeologische vondsten. Reden voor de Provincie om een eigen fonds op te richten. Eigenaren kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de provincie. Bij gebouwde monumenten is dit in de vorm van een laagrentende lening uit het Drents Monumentenfonds.

Elk pand vraagt om goed onderhoud. Bij monumentale panden moet daarnaast zoveel mogelijk van de oorspronkelijke historische bouwmassa en materialen behouden blijven. Dit vraagt om specifieke kennis en vakmanschap en een planmatige aanpak. Alleen zo blijft de cultuurhistorische waarde van het pand behouden.