0528 - 264007
info@schelhaas.com

Suikerbietenquotum afgeschaft in 2017

Een overleg tussen de raad van ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie heeft in 2013 geresulteerd in een akkoord over het gemeenschappelijk landbouwbeleid en daarmee ook over de suikermarktordening. De huidige marktordening die tot 2015 loopt, zal met twee jaar verlengd worden tot eind september 2017. Daarna vervalt de suikerquotering evenals de minimum bietenprijs. Het onderscheid tussen quotumsuiker en surplussuiker verdwijnt. Elk land en elke suikeronderneming in de EU kan vanaf dat moment onbeperkt suiker produceren en afzetten. De verwachting is dat de combinatie van grotere Europese productie en ruimere exportmogelijkheden leidt tot meer fluctuaties in de prijs van suiker en van bieten.
Het besluit betekent dat bieten die in 2017 geleverd worden, niet meer vallen onder de quotering.

Leveringsrechten worden ledenleveringsbewijzen
In 2017 wordt het quotum verruild voor een systeem van leveringsrechten. Dit zal in Nederland geregeld worden door de Cosun. Cosun voegt vanaf 2017 de basisreferentie en de aandelen voor de leden-suikerbietentelers samen. Alle telers hebben straks een gelijke hoeveelheid aandelen ten opzichte van hun basisreferentie. Voor dit recht introduceert Cosun de term ledenleveringsbewijs. De referentie is bepalend voor de toekomstige leveringsrechten voor suiker. De verhouding tussen hoeveelheid referentie en aantal aandelen wordt voor iedere bietenteler gelijk gemaakt. Dat betekent dat sommige telers extra moeten inleggen en anderen inleg terugkrijgen.

Het zal in de praktijk betekenen dat veel telers vanaf 2017 extra aandelen nodig hebben, terwijl er ook boeren zullen zijn die al over voldoende aandelen beschikken.

De onderlinge transactiemogelijkheden houden na 2017 stand. Het uitgangspunt voor het leveringsrecht vormt de basisreferentie, die wordt gebaseerd op de geleverde suiker binnen de toewijzing van de afgelopen 5 jaar en daarvan de 3 beste jaren. Omdat telers de komende jaren meer kunnen leveren zal dat in de praktijk neerkomen op het gemiddelde van de jaren 2014, 2015 en 2016.

Door de introductie van de ledenleveringsbewijzen is het voor u belangrijk om de verhouding tussen uw basisreferentie en uw aandelen nog eens even kritisch te bekijken.