0528 - 264007
info@schelhaas.com

Minister De Jonge (VRO) ontvouwt plannen voor slecht geïsoleerde woningen en gebouwen

Isolatie_ambitie

De ambitie is om een duurzame woning voor iedereen mogelijk te maken. Dat is volgens het kabinet goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas.

Het kabinet wil dit doen door mensen beter op weg te helpen hoe zij hun woning kunnen isoleren en door het wegnemen van financiële drempels: het kabinet heeft daarbij speciale aandacht voor mensen met een kleine portemonnee en gaat hen nieuwe financieringsmogelijkheden voor isolatie aanbieden.

Betaalbaar voor iedereen
Om de verduurzaming van woningen voor iedereen betaalbaar te maken, verbetert het kabinet de voorwaarden om mee te kunnen doen via aantrekkelijke energiebespaarleningen en -hypotheken via het warmtefonds.

Deze zijn ook voor mensen die niet of beperkt kunnen lenen, zodat zij toch geld krijgen om de woning te verduurzamen zonder dat zij teveel betalen of met een restschuld kunnen blijven zitten. Mensen met lagere inkomens kunnen lenen tegen een 0% rentetarief. Daarnaast zijn de subsidies verhoogd en wordt het mogelijk om voor één isolatiemaatregel ook subsidie te krijgen.

Nieuwe normen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving
Er komt normering voor het verduurzamen van huurwoningen, utiliteitsgebouwen en voor verwarmingsinstallaties. Hierdoor krijgen gebouweigenaren duidelijkheid over welke stappen wanneer gezet moeten worden en kunnen zij dit meenemen in hun overwegingen bij het investeren in een woning of het afsluiten van een lening of hypotheek. Zo wil het kabinet stapsgewijs af van slecht geïsoleerde woningen, slechte energieprestatie bij utiliteitsgebouwen en de mono cv-ketel.

Om wettelijk te borgen dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen worden verbeterd, worden per 1 januari 2030 wettelijke eisen gesteld aan de verhuur van corporatiewoningen en private huurwoningen.

In de praktijk
Staat u op het punt om de eigen woning te isoleren of over te stappen op een warmtepomp. Neem eens een kijkje op de website van Milieu Centraal via https://www.milieucentraal.nl/ voor informatie. Wanneer u gaat verbouwen en doet dit middels een bouwdepot vanuit de bank, laat u dan goed informeren over de mogelijkheden van bijvoorbeeld korting op uw rente of aanvullende voorwaarden. Deze zijn bij de meeste banken, met het oog op verduurzaming, veelal mogelijk. Wanneer u voor deze verbouwing een taxatierapport nodig heeft kunt u uiteraard bij Schelhaas terecht voor een gevalideerd rapport.

Wanneer u op zoek gaat naar een nieuwe woning is het verstandig om zo veel mogelijk rekening te houden met de eisen die gaan volgen in 2030. We kijken graag met u mee bij de aankoop van uw nieuwe droomhuis. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden omtrent een zoekopdracht en onze aankoopbegeleiding. Combineer het met de verkoop van uw eigen huis en wij zorgen voor een geleidelijke overgang met die informatie en diensten die u wenst.