0528 - 264007
info@schelhaas.com

Kerstgroet

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd en veranderd in de agrarische sector. Het lijkt wel of deze veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en dat de complexiteit van wet- en regelgeving steeds groter wordt. We worden in de landbouw als het ware gevangen gehouden door al deze regels en wetten. Het einde van nieuwe regels lijkt ook nog steeds niet in zicht. We moeten maar hopen dat we snel een nieuwe regering krijgen met hart voor de zo belangrijke agrarische sector.

Agrarisch

De agrarische markt is en blijft volop in beweging, zowel op het gebied van de melkveehouderij, akkerbouw als op de losse grond markt. Ook in de andere sectoren zoals de pluimveehouderij en varkenshouderij is volop dynamiek en ontwikkeling.

Door de onrust in de wereld is er veel onzekerheid met sterk wisselende marktomstandigheden. Vaak met goede productprijzen maar ook sterk oplopende kosten. De hogere rente en hogere mestafzetkosten, mede als gevolg van het wegvallen van de derogatie, bepalen voor een groot deel het resultaat. Ook ziektes, zoals blauwtong en vogelgriep brengen veel risico’s en onzekerheid met zich mee. Als ondernemer in de agrarische sector moet je daar maar steeds weer je weg in weten te vinden.

Het voorjaar van 2023 was nat en koud. Gelukkig hebben we een redelijk goede zomer gehad met daarna een erg natte herfst, met alle problemen van dien. Het was een goed groeiseizoen voor de akkerbouw en de voederwinning voor de veehouderij. Jammer genoeg zijn niet alle gewassen netjes uit de grond gekomen en zijn hier en daar gewassen blijven zitten. Door de goede productprijzen in de akkerbouw wordt dit gelukkig weer wat gecompenseerd. De melkprijs zit ook weer een beetje in de lift hetgeen goede hoop geeft voor het komende jaar. Dit is wel ook noodzakelijk gezien de steeds oplopende kostprijs.

Ondanks alle zorgen van de laatste tijd willen wij aan het einde van het jaar toch met een positieve blik naar de toekomst blijven kijken. De wereldbevolking neemt nog steeds snel toe en deze zal gevoed moeten worden. Daarnaast heerst er in een groot deel van de wereld nog steeds een goed economisch klimaat, waar veel consumenten waarde hechten aan kwalitatief goed en betrouwbaar voedsel. Er komt steeds meer nadruk te liggen op duurzaamheid en CO2 neutraal produceren. Wie kan hier beter in voorzien dan de Nederlandse boer? Hier liggen goede kansen met een voortrekkersrol voor de Nederlandse boer. Toeleverende bedrijven spelen hier steeds meer op in met concepten en financiële producten bij herfinanciering.

Er liggen wat dat betreft volop kansen voor de Nederlandse landbouw met zijn goede infrastructuur en wereldwijde bekendheid. Uiteraard zal de zo vaak besproken transitie in een realistisch tempo moeten plaatsvinden en nadrukkelijk tot uiting moeten komen in goede productprijzen. Dit is een grote uitdaging, niet alleen voor de landbouwers, maar vooral ook voor de gehele agrarische sector.

Landelijk Wonen

Ook bij het Landelijk Wonen zien wij een bepaalde verandering en ontwikkeling. De periode van rentestijgingen liggen achter ons, dit gaf de afgelopen periode veel onzekerheid bij kopers van woonboerderijen en woningen in het buitengebied. Ook de hoge energielasten en hoge verbouwingskosten maakten kopers terughoudend of zij haakten zelfs af.

De woningmarkt herstelt zich de laatste tijd goed met iets oplopende verkoopprijzen en vlotte verkopen, soms zelfs weer boven de vraagprijs. Er blijft veel behoefte aan een goede leefomgeving waarvoor Drenthe uitgelezen kansen biedt. De goede mogelijkheden om vanuit huis te werken stimuleert kopers uit andere provincies om in Drenthe te komen wonen. Er zijn in Drenthe vaak meer ontspanningsmogelijkheden in de prachtige natuur in de directe omgeving en vooral ook de rust en geborgenheid.

Conclusie….

Wij zijn trots op onze boeren en willen u ook het komende jaar graag weer ondersteunen met onze expertise als agrarisch makelaar, taxateur en als landelijk wonen makelaar.

Wij willen iedereen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in 2023, en wensen iedereen dan ook een (vast) goed, gezond, & gelukkig 2024 toe.

Een betrokken groet van ons allen,

Jan Tjeerdsma, Paul van ‘t Veer, René Eijsink, Harrie Wenneker, Erik Brink, Myrthe Boonstra, Roy Kregel, Ellen Meijerink, Alie Helms, Corry Tjeerdsma, Mark-Jan Wijnstra, Ina Zwiggelaar en Janine Olde.