0528 - 264007
info@schelhaas.com

Een plek onder de zon

De laatste jaren worden “groene initiatieven” voor alternatieve en vooral duurzame energie opwekking steeds meer in de landbouw geïntegreerd.

Hierbij werd eerst vooral aan biogasvergisting, windmolens en zonnepanelen op loodsen en stallen gedacht, nu worden de mogelijkheden van zonnepanelen ook steeds grootschaliger in de vorm van “zonneweides en zonneakkers” uitgedacht, doorontwikkeld en aangelegd.

Zowel grote als kleine investeerders met een open oog voor de mogelijkheden tot het binnen harken van SDE subsidies uit de alsnog rijk gevulde duurzame energie subsidiepotten, weten ons kantoor te vinden met vragen en aanbiedingen om met hen mee te denken bij hun zonnige project ontwikkelingsplannen. Bij dit soort plannen begint het aan de basis namelijk altijd bij de grond en wij hebben immers doorlopend, voor hen interessante percelen landbouwgrond in de aanbieding van uiteenlopende kwaliteit en oppervlaktes op diverse locaties in Noordoost Nederland.

Als dat zo uitkomt en het past bij onze verkopers, al dan niet via een kavelruil, dan denken wij, in het belang van onze opdrachtgevers graag met deze initiatiefnemers mee. Wij hebben daarin al behoorlijk wat expertise en netwerk opgebouwd. Verschillende gemeentes worstelen momenteel in hun beleidsvoornemens of ze zich faciliterend en/of terughoudend willen opstellen tegenover deze nieuwe plannenmakers, welke in hun ontwikkelingsvisie provincie en gemeente vaak al één of twee stappen voor zijn.

Een goede, opbouwende samenwerking met alle partijen heeft voor een aantal van onze opdrachtgevers reeds tot goede verkoopresultaten geleid. De SDE mogelijkheden lijken vooralsnog niet uitgeput, maar zullen niet eindeloos beschikbaar blijven.

Wellicht is het nu de juiste tijd om eens vrijblijvend met ons in een verkennend gesprek uit te zoeken of zo’n zonnige toekomst wellicht ook voor u is weggelegd.