0528 - 264007
info@schelhaas.com

Wetsvoorstel Vrijstelling Overdrachtsbelasting

Nadat diverse media in augustus al berichtten over de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters presenteerde het kabinet op Prinsjesdag het Belastingplan 2021. Het voorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting is onderdeel van dit plan. De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning door starters is één van de belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel. Andere belangrijke onderdelen zijn de verhoging van het algemene WBR tarief.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Starters en (jonge) doorstromers, tot 35 jaar, op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bij aankoop van een woning (en aanhorigheden bij die woning) gebruik maken van de vrijstelling overdrachtsbelasting.

Verhoging overdrachtsbelasting
Het algemene WBR-tarief wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 6 naar 8 procent. Het algemene tarief is van toepassing op de verkrijging van alle onroerende zaken die geen woning zijn, ongeacht of koper een rechtspersoon of natuurlijk persoon is. Dit hogere tarief geldt dus ook voor agrarische grond en bedrijfsgebouwen.

Implementatie wetsvoorstel
De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is op dit moment nog een wetsvoorstel. Het voorstel wordt binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Hoewel de verwachting is dat het voorstel zal worden aangenomen, is er nog geen garantie dat het niet op bepaalde punten wordt aangepast.

Gevolgen voor de praktijk
In de agrarische sector vinden veel transacties plaats doormiddel van een vrijwillige kavelruil, waarvoor een algehele vrijstelling voor de overdrachtsbelasting geldt. Zover wij weten komt hierin geen verandering. Voor meer informatie omtrent een vrijwillige kavelruil kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben een ruime ervaring en voorbeelden hoe dit kan plaats vinden.

In veel gevallen is een kavelruil echter niet mogelijk waardoor de koper vanaf 1 januari 2021 een overdrachtsbelasting van 8% in plaats van de huidige 6% verschuldigd is over het gedeelte van het vastgoed wat niet een woning is met aanhorigheden.

Het kan voor de koper dus van groot belang zijn om een voorgenomen overdracht nog in 2020 plaats te laten vinden. Hierdoor de koper een behoorlijk bedrag besparen.

Daarnaast wordt het bij de verkoop van een woonboerderij of landelijk gelegen woning steeds belangrijker welk gedeelte van het vastgoed wordt belast met 2 % en welk gedeelte van het vastgoed moet worden belast met 8 %. De koper betaald vanaf 2021 meer aankoopkosten wat ten koste kan gaan van de verkoopopbrengsten.

Als specialist in het buitengebied kunnen wij u hierover op een goede en juiste manier informeren. Graag komen wij bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Bel dan met één van onze medewerkers om een afspraak te maken.

Door:
Jan Tjeerdsma – agrarisch
Mark-Jan Wijnstra – landelijk wonen