0528 - 264007
info@schelhaas.com

Vrijblijvend gesprek en taxatie van uw bedrijf

Na de oogst periode staan wij, als agrarisch makelaars, weer voor een nieuw aan- en verkoop seizoen van boerderijen en landbouwgrond. Veel ondernemers beraden zich in deze periode op de verdere toekomst van hun bedrijf. De winter periode is vaak een moment van bezinning en heroriëntatie;

Ga ik nog een aantal jaren door met het bedrijf, terwijl ik weet dat ik geen opvolger heb, of is het misschien nu het juist moment om het bedrijf te koop te zetten? De regeldruk wordt dermate hoog dat de aardigheid er soms wat vanaf gaat om nog langer door te boeren.
Is mijn bedrijf in de toekomst nog wel goed verkoopbaar terwijl er allerlei extra regels worden opgelegd qua emissie en dierenwelzijn, waardoor het bedrijf misschien minder courant wordt. En wil ik deze investeringen nog wel doen, terwijl ik weet dat deze op korte termijn niet terug verdiend kunnen worden.
Allerlei vragen waar in het algemeen geen goed antwoord op is te geven. Elke bedrijfssituatie is in dit opzicht uniek. Belangrijk is dat er ruim de tijd wordt genomen om deze beslissingen te nemen, samen met uw adviseurs en mogelijk ook met een agrarisch makelaar, om de kansen voor verkoop in beeld te brengen.

De afgelopen periode hebben wij verschillende melkveebedrijven goed kunnen verkopen waardoor ons aanbod aan courante melkveebedrijven momenteel kleiner is dan de vraag. Hierdoor zijn er in de huidige markt goede kansen om uw bedrijf goed te kunnen verkopen.

Wij komen graag vrijblijvend een keer bij u langs voor een oriënterend gesprek en waardebepaling van uw bedrijf.