0528 - 264007
info@schelhaas.com

Tips aankoop monumentaal pand

Een Monumentaal pand dat te koop staat mag vaak rekenen op veel interesse. Monumenten zijn meestal markante panden op bijzondere plekken. Maar vaak roept de monumentale status ook veel vragen op. Over rechten en plichten bijvoorbeeld, wat kan en mag er eigenlijk met zo’n pand? Ook het kostenaspect is vaak een belangrijk vraagstuk, want de monumentale status maakt restauratie kostbaar.

Wanneer u als potentiële koper beschikt over voldoende informatie en financieringsmogelijkheden van het Restauratiefonds, komt u beter beslagen ten ijs.

 1. Weet om welk type monument het gaat.
  Voor rijksmonumenten gelden ander regelingen en voorwaarden dan voor gemeentelijke- en andere monumenten. U kunt in het monumentenregister controleren of het pand een rijksmonument is. Gemeentelijke en provinciale monumenten worden vastgelegd door lokale overheden. Deze lijsten zijn vaak digitaal en lokaal te raadplegen.
 2. Rijksmonument?, de fiscus betaalt mee!
  Heeft u een rijksmonument of wilt u een rijksmonument kopen? Dan is het goed te weten, dat eigenaren jaarlijks een groot deel van de onderhoudskosten af kunnen trekken van het fiscale inkomen.
 3. Is er restauratie of groot onderhoud nodig?
  Voor restauratie en (groot) onderhoud zijn er aantrekkelijke regelingen (hypotheken) beschikbaar bij het Restauratiefonds, zoals de Restauratiefonds-hypotheek (1,5% rente) en de Monumenten-hypotheek.
 4. Geen energielabel verplicht.
  Het energielabel is bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument niet verplicht. Vaak willen eigenaren toch investeren in verduurzaming. In een monument zijn niet alle maatregelen mogelijk, maar als er rekening wordt gehouden met de monumentale waarden is er nog steeds veel mogelijk!
 5. Als koper hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden.
  De gratis Restauratiewijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) monumenteigenaren met een restauratiebehoefte. Eigenaren kunnen onder andere gebruikmaken van een uitgebreid stappenplan, handige checklists, informatie en deskundige hulp.
 6. Er mag geen spijker in de muur’ is een mythe.
  Er is meer mogelijk dan u denkt als met respect met het pand en de monumentale waarden wordt omgegaan. Meer over de rechten en plichten van een monumenteigenaar leest u in de informatieve gids ‘Monumentaal wonen’. U kunt deze gids gratis aanvragen.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.restauratiefonds.nl.