0528 - 264007
info@schelhaas.com

Studiereis Denemarken

Afgelopen augustus zijn wij, met onze vijf makelaars, naar Denemarken geweest om de markt te verkennen en contacten te onderhouden met onze emigratiebegeleiders.

Wij hebben weer een goede indruk gekregen van de mogelijkheden voor Nederlandse melkveehouders en akkerbouwers om te emigreren naar Denemarken.

Sinds de bankencrisis is er veel misgegaan in Denemarken, waarbij ook de landbouw niet is ontzien. In Denemarken wordt nog veel gesproken over deze periode.
Boeren die in de opgaande markt voor 2008 hebben geïnvesteerd hebben het erg moeilijk gehad. Op het moment dat de grondprijzen gingen dalen in 2008 moesten velen hun bedrijf beëindigen door de hogere bankeisen en aflossingsverplichtingen. Dit werd mede veroorzaakt door de SWOB leningen.

Men heeft veel geleerd en is deze periode niet vergeten. Nu is er toezicht van de overheid op de financiering door de banken waardoor deze excessen niet snel meer kunnen voorkomen. Vroeger kon je met een klein kapitaal van ca. € 100.000,- een mooi bedrijf kopen. Dit gaat nu niet meer. Om een volwaardig en renderend bedrijf te kunnen starten moet je een behoorlijk stuk eigen kapitaal mee brengen. Wel zijn de financieringsmogelijkheden over het algemeen ruimer als in Nederland.

Voor de akkerbouw zijn er ook mogelijkheden. Het benodigde vermogen is groter en je moet het zoeken in de graanteelt met vrij grote oppervlaktes om een inkomen te kunnen behalen. Hier moet je ook op het scherpst van de snede boeren om een goede boterham te kunnen verdienen. Zetmeelaardappelen worden ook geteeld op leveringscontracten. De leveringscontracten zijn beperkt en niet gemakkelijk op de vrije markt te verkrijgen.

Wij hebben de indruk gekregen dat er een redelijk gezond financieel beleid is en dat bij aankoop van een bedrijf zeer goed wordt gekeken naar de ondernemer en de haalbaarheid van de investering op korte en lange termijn.
De melkveehouders die wij hebben bezocht zijn de afgelopen jaden behoorlijk gegroeid met hun bedrijf. De melkprijs is vergelijkbaar met die in Nederland en de kosten liggen op een iets hoger niveau. De bedrijven zijn over het algemeen wat groter dan in Nederland.

Als je gaat emigreren naar Denemarken is het volgens de emigratiebegeleiders verstandig om je, vooral in het begin, te richten op het vee, de taal en de sociale contacten. In Denemarken is een goede en efficiënte infrastructuur voor mechanisatie en loonwerkers waardoor met eigen mechanisatie weinig extra voordeel is te halen.

De grondprijzen zijn afhankelijk van kwaliteit en ligging. Bij de aankoop van het bedrijf en de financiering daarvan wordt het bedrijf ook door de bank beoordeeld. Als het bedrijf ver boven marktwaarde wordt aangekocht zal de bank niet gaan financieren in verband met het overheidstoezicht op deze banken. Hierdoor zijn de grondprijzen de afgelopen 10 jaren vrij constant gebleven.

De grondprijzen liggen op een veel lager niveau dan in Nederland en er is ook meer ruimte in Denemarken. De regelgeving rond grondgebondenheid is echter vrij sterk. Als je wilt groeien zal je ook meer grond bij het bedrijf moeten hebben door aankoop op pacht. Een groot deel van het landbouwareaal in Denemarken wordt verpacht. Maar het moet je wel worden gegund om deze te kunnen kopen of pachten.

Regelgeving is in Denemarken niet minder dan in Nederland. Wel is er volgens de emigratiebegeleiders een vrij consistent langetermijnbeleid tot 2034 waar je je plannen op kunt afstemmen. Stalsystemen en natuurvergunningen heb je in Denemarken ook nodig net zoals in Nederland.

Daarnaast is het opletten dat als je een bedrijf koopt dat ook in de toekomst na 2034 kan voldoen aan de nieuwe regelgeving en stalnormen die nu al bekend zijn. Bij de aankoop van een bedrijf wordt door een gekozen landbouwcentrum een uitgebreide bedrijfsanalyse gemaakt en besproken, samen met onze emigratiebegeleiders.
Hiermee krijg je een goed inzicht in het bedrijf en de toekomstmogelijkheden zodat je niet voor verassingen komt te staan.

Afgelopen augustus hebben wij een goede indruk gekregen van emigratie richting Denemarken. Emigreren is een grote stap, om tot een juiste beslissing te komen staan wij u graag bij. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek.