0528 - 264007
info@schelhaas.com

Prijs bouwland stabiel

De gemiddelde prijs voor agrarische grond lag in 2017 op € 59.500,- per hectare. Prijzen voor bouwland liggen met gemiddeld € 65.000,- per hectare standaard wat hoger dan die van grasland. De prijs voor bouwland in 2017 is vergelijkbaar met die in 2016 (€ 65.700,- per hectare). Er is redelijk vraag, maar de prijzen zijn sterk regionaal en zelfs lokaal afhankelijk. Gewild zijn met name de grote, goed gelegen percelen, die ook voor specifieke akker- en tuinbouw gebruikt kunnen worden. De grondmobiliteit is stabiel en beperkt doordat veehouders enigszins afwachtend zijn en het aanbod gering is.

Prijs grasland gestegen
Percelen grasland gingen in 2017 voor gemiddeld € 55.500,- per hectare van de hand, 5 % meer dan in 2016 (€ 52.800, per hectare). Met name in de IJsselmeerpolders en Zuid-Limburg zien we voor grasland een duidelijke daling van de hectareprijs. In de gebieden Waterland en Droogmakerijen en Centraal Veehouderijgebied was een flinke stijging van de gemiddelde prijs van grasland zichtbaar.