0528 - 264007
info@schelhaas.com

Hoe en waarom WWFT?

Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme (WWFT) moeten wij als makelaarskantoor ons houden aan bepaalde regels en verplichtingen. Een onderdeel van deze verplichtingen is dat wij een identificatie plicht hebben ten opzichte van onze opdrachtgevers en de kopers/verkopers van onroerend goed.

Doelstelling Wwft
Doelstelling van de Wwft is het handhaven van de integriteit van het financiële stelsel. Het publiek vertrouwen in dat stelsel wordt ernstige schade toegebracht wanneer onderdelen daarvan misbruikt worden voor het witwassen van uit misdrijf afkomstige gelden en financiering van terrorisme. Via de Wwft wordt de informatiepositie ten behoeve van opsporing en vervolging versterkt, maar ook die van de meldingsplichtige instellingen.

Risicogeoriënteerde benadering
De Wwft kent een risicogeoriënteerde benadering. Dit houdt in dat instellingen zelf een inschatting maken van de risico’s die bepaalde cliënten of producten met zich meebrengen en schept de mogelijkheid hun inspanningen aan te passen op deze risico’s. Deze benadering is opgenomen binnen de eigen compliance regels en past binnen de eigen verantwoordelijkheid van de instelling en de daarbij te hanteren zorgplicht. De interne regels zijn afgestemd en nemen toe naarmate het ingeschatte risico toeneemt. Daarnaast is in de Wwft niet dwingend voorgeschreven hoe een instelling iets moet bereiken, maar slechts wat bereikt moet worden.

Cliëntenonderzoek
Het vaststellen en vastleggen van de identiteit moet gebeuren voordat de transactie wordt uitgevoerd. Niet alleen bij het eerste contact, maar ook bij een duurzame relatie en bij het verlenen van bepaalde incidentele transacties, moet tot identificatie worden overgegaan. De instelling vraagt iedere cliënt hiervoor zelf langs te komen met een geldig legitimatiebewijs. Dit mag een kopie zijn van een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs, waarbij wij u erop attenderen dat van een identiteitskaart of een rijbewijs eveneens de achterzijde van de pas gekopieerd/gescand dient te worden. Indien er sprake is van een onderneming dan zijn wij eveneens verplicht om een kopie uittreksel Kamer van Koophandel in ons dossier te hebben van de onderneming(en) welke in het projectdossier van toepassing zijn.

Als een cliënt eenmaal geïdentificeerd is en hij of zij komt daarna nog regelmatig terug, dan hoeft de instelling niet steeds opnieuw om een identiteitsbewijs te vragen.

Wanneer de dienstverlener twijfelt over de juistheid of echtheid van het identiteitsbewijs, dan mag hij de dienst niet verlenen. Dit geldt ook als de klant zijn identiteit niet wil of kan bewijzen.