0528 - 264007
info@schelhaas.com

Pesse puzzel

Succesvolle verkoop van het melkveebedrijf van de familie Takens te Pesse.

5 veehouders hebben hun huiskavel vergroot en 2 hebben zelfs hun huiskavel meer dan verdubbeld.

Afgelopen zomer kwam ik in contact met Berend Takens aan de Molenhoek in Pesse.
Hij heeft een goed lopend melkveebedrijf van ruim 30 ha. met nette gebouwen en goede akkerbouw waardige grond.Hij vertelde mij dat hij overwoog zijn bedrijf te beëindigen en te verkopen.Takens wilde de verkoop zelf regelen en hiervoor geen makelaar inschakelen om hem te adviseren en de onderhandelingen voor hem te doen.
Berend vertelde mij dat er veel belangstelling was voor zijn bedrijf. Iedereen in de omgeving weet dat de boerderij te koop is. Gezien de goede ligging van het bedrijf verwachtte Takens dat er goede biedingen binnen zouden komen. Als er een goed voorstel komt beslis ik zelf om wel of niet te verkopen. Echter na een periode kwamen er toch onvoldoende goede reacties binnen en dreigde de verkoop stil te vallen.

In een goed gesprek met Takens heeft hij toen besloten de verkoop samen met ons verder op te pakken. Nadat we de verkoop condities hadden afgesproken zijn we begonnen met de verkoop.Er begon een lange periode van inventarisatie en overleg met verschillende melkveehouders in de directe omgeving. Veel keukentafelgesprekken volgden en ideeën werden uitgewisseld en besproken met verschillende partijen. Door land te ruilen zouden een aantal melkveehouders hun huiskavel kunnen vergroten.Ook moest er een koper komen voor de gebouwen met meer of minder grond.

Uiteindelijk kwam er een goed plan. De bedrijfsgebouwen konden worden verkocht aan een akkerbouw/loonwerkbedrijf welke zich op het bedrijf gaat vestigen en rosé kalveren gaat houden.

De 30 hectare goede landbouwgrond is aan 2 buren verkocht. Deze buren hebben door bemiddeling met Schelhaas Makelaardij hun losliggende percelen weer verkocht aan andere melkveehouders.

Uiteindelijk hebben wij een kavelruil kunnen organiseren waarbij 5 melkveehouders hun huiskavel behoorlijk hebben vergroot. Er zijn 2 melkveehouders waarvan de huiskavel meer dan is verdubbeld.

Het uiteindelijke resultaat is dat door het beëindigen / verkoop van het bedrijf van Takens er een ongekende structuur verbetering heeft plaats gevonden voor de plaatselijke melkveehouders.

Binnenkort gaan we met elkaar naar de notaris voor de juridische levering van de kavelruil. Het mooie hiervan is dat de kosten van de overdracht en de overdrachtsbelasting door de overheid worden vergoed.

Al met al zijn alle betrokken partijen zeer tevreden met het behaalde resultaat.

Als Schelhaas Makelaardij was het een prachtige opdracht met een perfect resultaat.
Mede gerealiseerd door goed overleg met alle betrokken partijen.
Dit maakt ons werk speciaal en geeft ons energie om meer van deze projecten op te pakken.