0528 - 264007
info@schelhaas.com

Meer budget en tijd voor LBV-plus regeling

Boer en weet, het stikstofcentrum voor agrarische ondernemers

Het budget voor zowel de LBV en LBV-plus regeling worden definitief verhoogd met bijna € 1,45 miljard. Ook wordt de LBV-plus regeling verlengd van 5 april 2024 tot 20 december 2024 .

De Europese commissie heeft de voorstellen van Nederland goedgekeurd, waardoor het grotere budget en de langere openstelling van de regeling nu definitief zijn.

Het kabinet is blij met deze goedkeuring, want hierdoor kunnen ondernemers die vrijwillig willen stoppen geholpen worden. Ook krijgen ondernemers die de verschillende mogelijkheden willen onderzoeken nog meer tijd om dit verder uit te zoeken.

De interesse voor beide regelingen zijn groot, er zijn in totaal nu al meer dan 1300 aanvragen.

Op dit moment zijn er, naast de LBV en LBV-plus regelingen, diverse mogelijkheden voor ondernemers die (verder) willen verduurzamen.

Zo is er een omschakelfonds beschikbaar, is de regeling voor extensiveren gepubliceerd en is de nationale grondbank in werking. Ook draaien er 2 pilots om de mogelijkheden te onderzoeken om de agrarische ondernemer zelf met een voorstel te laten komen in de vorm van een ondernemingsplan. Aan de regeling voor verplaatsing en innovaties wordt hard gewerkt, zodat ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn ook ondersteund kunnen worden.

Boer-en-Weet is dé kennishub van Schelhaas, dé bron van informatie en advies voor agrarische ondernemers waarbij stikstof een rol speelt.

Lees meer over het stikstofbeleid en de beide regelingen op onze speciale Boer-Weet pagina.

Wilt u hierover graag verder praten met onze stikstofspecialist, of één van onze makelaars, neem dan vrijblijvend contact met ons op.