0528 - 264007
info@schelhaas.com

Kavelruil Geesbrug

Als agrarisch makelaarskantoor doen wij veel zaken met verschillende partijen.
Af en toe is er een bijzondere zaak die om verschillende redenen je extra bij blijft en die je niet snel zal vergeten. Zo ook de verkoop van het bedrijf van de familie Snippe te Geesbrug.

In de herfst van 2018 werden wij benaderd door de familie Snippe uit Geesbrug.
Wolter en Nanne Snippe hadden een prachtig gelegen akkerbouwbedrijf met twee bedrijfslocaties en ruim 90 hectare goede landbouwgrond in eigendom. De grond lag in verschillende mooie kavels rondom en dicht bij de bedrijfsgebouwen. Een kwalitatief goed en goed onderhouden bedrijf.
Zoals in de landbouw veel voorkomt was er binnen de familie geen bedrijfsopvolger aanwezig en werd besloten om het bedrijf een keer te gaan verkopen. Ons werd gevraagd om het verkoop proces te gaan begeleiden. De familie Snippe wilde nog graag 1 jaar boeren en vervolgens eind 2020 het bedrijf beëindigen.

Omdat er over het algemeen niet veel complete akkerbouw bedrijven worden aangeboden hebben we besloten het bedrijf als compleet akkerbouw bedrijf in de markt te zetten.
Al snel kwamen er uit verschillende hoeken reacties op het te koop staande akkerbouwbedrijf.
Ook omliggende landbouwers reageerden met de vraag of ook een gedeelte van het bedrijf gekocht kon worden. Door de interesse van collega landbouwers uit de directe omgeving is in overleg met de familie Snippe besloten om de collega landbouwers de eerste kans te geven het bedrijf te kopen. We hebben besloten om vast te houden aan het uitgangspunt dat het bedrijf in 1 keer en in zijn geheel verkocht zou moeten worden. Dat er meerdere kopers zouden komen was prima.
De familie Snippe zou het ook mooi vinden als de grond naar bekende collega boeren zou gaan zodat zij hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen.

Na een zeer plezierig overleg met een aantal buren hebben zij een gezamenlijk bod uitgebracht op de hele boerderij. In onderling overleg hebben de buren zelf de percelen en de boerderijen verdeeld zodat iedereen tevreden was met zijn deel van het geheel en de familie Snippe de boerderij in zijn geheel kon verkopen.
Voor ons was dit een unieke ervaring waar zowel de verkopers als de gezamenlijke kopers, in een zeer gemoedelijke sfeer, zaken met elkaar hebben gedaan.
Vervolgens zijn na de verkoop van het akkerbouwbedrijf een aantal vervolg transacties ontstaan met als eindresultaat dat we dit voorjaar bij de notaris een kavelruilakte konden passeren van ruim 121 hectare grond met totaal 14 partijen.

Wij willen de familie Snippe bedanken voor het vertrouwen in ons kantoor en feliciteren hen met de vlotte verkoop van hun bedrijf en wensen hen een goede toekomst.
Ook de kopers willen wij hierbij feliciteren met de aankoop en uitbreiding van hun bedrijven.
Mooi om te zien dat de bedrijfsontwikkeling voor jonge ondernemers vol ambitie op deze wijze vorm kan krijgen. Door deze aankopen kunnen zij zich verder ontwikkelen en hebben zij een mooie toekomst voor zich liggen vol initiatieven en nieuwe ideeën.