0528 - 264007
info@schelhaas.com

Einde melkquotum: een verlossing of een vergissing?

Per 1 april 2015 is het dan echt zover, de Regeling Superheffing (de laatste stamt uit 2008) is per die datum afgeschaft. Moet men nu opgelucht of argwanend zijn? Voor beide gevoelens is voedingsbodem.

Toen in 1984 (31 jaar geleden!) het melkquotum werd ingevoerd waren de meeste melkveehouders not amused, men voorzag een inktzwarte toekomst. Maar toen al vrij vlot de “boterberg” en de rest van de zuiveloverschotten als sneeuw voor de zon verdwenen, begon men er toch de voordelen van in te zien. Voor kopers van quotum was er het fiscale voordeel van afschrijving en voor verkopers betekende het de gouden handdruk om de sector met opgeheven hoofd te kunnen verlaten. Ook de melkprijs ging met name in de jaren ’90 flink omhoog evenals de productie per koe wat het milieu weer ten goede kwam. En natuurlijk was het voor ons makelaars ook “gouden handel” (in lucht) en geruime tijd een zeer belangrijk deel van onze omzet, daar hoeven we niet omheen te draaien.

En net zoals de melkveehouders er in 1984 aan moesten wennen, zo moet een zeer groot deel van hen anno 2015 ook weer afwennen. Mogelijke nadelen zijn het ontstaan van nieuwe zuiveloverschotten (en het instorten van de melkprijs), het opdrijven van de grondprijs, voertekorten en mestoverschotten (indien de grondgebondenheid in het gedrang komt), het ontbreken van fiscale voordelen bij aankoop van quotum en het wegvallen van de “bijverdiensten” en het goede ”rendement” van het verleasen van melkquotum bij onderschrijding.

Het voordeel van het verdwijnen van quotumkosten valt, zoals nu al volop in de praktijk is te bespeuren, (volledig) weg tegen veel hogere kosten voor grond(aankoop). De beperkende factoren voor groei zullen vanaf nu de milieuvergunning (NB-wetvergunning) in combinatie met de beschikbaarheid van grond (en arbeid) gaan worden, als de grondgebondenheid tenminste in de Melkveewet en bijbehorende AmvB wordt gewaarborgd. Ook zullen in een vrije markt met zeer wisselende zuivelprijzen de echte ondernemers opstaan die anticiperen en ervoor zorgen dat ze tegen een stootje kunnen. De ondernemers die nog steeds blind varen op de gereguleerde markt uit het verleden en zich niet of nauwelijks kunnen en/of willen aanpassen, zullen waarschijnlijk nog een moeilijke tijd tegemoet gaan.

Einde melkquotumtijdperk: een verlossing of een vergissing? U mag het zeggen, maar de tijd zal het leren!

De Melkstroom

Het einde van het melkquotum betekent ook het einde van De Melkstroom, het samenwerkingsverband van 6 Agrarische NVM Makelaarskantoren in de bemiddeling van melkquotum.
Als deelnemer in de Melkstroom willen wij langs deze weg al onze relaties die we in de loop der jaren hebben mogen bedienen, zowel in de koop- als leasemelk, hartelijk danken voor de gedane zaken en het in ons gestelde vertrouwen.