0528 - 264007
info@schelhaas.com

Zonnepanelen niet altijd meteen financiële zonneschijn.

De afgelopen jaren worden wij regelmatig gebeld door klanten die benadert zijn door projectontwikkelaars van zonneparken. In het eerste verhaal van deze ontwikkelaars lijkt het of het alles goud is wat er blinkt in de zon. Toch blijkt het dat de zon nogal eens veel later gaat schijnen als waar onze klanten op gerekend hadden.

Inmiddels kennen wij de meeste zonnepark ontwikkelaars die in de vier noordelijke provincies actief zijn en weten we welke bedragen worden geboden zowel bij verkoop als bij de verhuur van de grond. Ook kennen we de contracten die men gebruikt en daarmee samenhangend de mogelijke valkuilen die er zijn.

Hierbij valt denken aan:

  • Een veel latere betaling omdat er nog geen ruimtelijk beleid is ontwikkeld door overheden.
  • Het “op slot zetten” van de grond door de overeenkomsten hetgeen gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de financiering van het bedrijf.
  • Een lager te ontvangen vergoeding vanwege een lagere SDE die men voor het zonnepark krijgt.
  • Enz.

Ondanks deze mogelijke valkuilen hebben we voor een aantal van onze klanten toch goede zaken kunnen doen. Naast een goede financiële vergoeding zijn er ook duidelijke contracten afgesloten waarin heldere afspraken zijn vastgelegd.

Indien u overweegt binnenkort in gesprek te gaan met een zonnepark ontwikkelaar of bent u benaderd door een zonnepark ontwikkelaar, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Door de opgedane kennis denken wij u goed te kunnen begeleiden en kunnen wij samen met u de juiste beslissingen neemt over een eventuele verkoop of verhuur of om juist geen zaken te willen doen.