0528 - 264007
info@schelhaas.com

Subsidie asbestdak eraf, zonnepanelen erop

Vanaf 1 januari 2024 worden asbestdaken (golfplaten en dakleien) verboden. Dat betekent dat eigenaren hun daken voor 2024 moeten vervangen. Landelijk is daarom de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in het leven geroepen.

Tot 1 september 2015 kunnen (voormalig) agrarisch ondernemers en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok subsidie aanvragen voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. Dat hoeft niet in alle gevallen op hetzelfde gebouw te gebeuren.


Wie kan gebruik maken van de regeling?

  • 1. U bent agrariër
  • 2. U heeft een agrarisch bedrijf gehad
  • 3. U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok

Voorwaarden
De stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ kent de volgende voorwaarden:

  • 4,5 euro subsidie per m² asbestdak (max. 15.000 euro)
  • Minimumoppervlakte te saneren asbestdak bedraagt 250 m²
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen met een minimale productiecapaciteit van 5 kiloWatt-piek. Bijvoorbeeld: 20 panelen van 250 Watt-piek, wat neerkomt op ongeveer 25 m2 zonnepanelen.
  • U mag de zonnepanelen ook elders op een dak in Drenthe plaatsen, als er maar sprake is van dezelfde eigenaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat de subsidie kan worden gebruikt om vervallen schuren af te breken, zolang er maar zonnepanelen worden geplaatst op een gebouw waarvan u eigenaar bent.
  • Het bouwblok moet tussen 1 januari 1993 en het moment van aanvraag, op enig moment een agrarische bestemming hebben gehad.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en kunnen in Drenthe worden ingediend tot 1 september 2015.

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/klimaat-energie/bouwen-0/asbestdak-eraf/