0528 - 264007
info@schelhaas.com

Persbericht doorlopend toezicht EVS door TEGoVA Netherlands

De heer Ing. J. Tjeerdsma, REV taxateur bij Schelhaas makelaardij staat onder toezicht van de TEGOVA, waarbij de uitgevoerde taxaties jaarlijks via steek-proeven worden gecontroleerd en beoordeeld. Hiermee wordt de kwaliteit van de taxatie rapporten steeds meer gewaarborgd. De heer Tjeerdsma heeft deze beoordeling goed doorstaan. Onlangs is het volgende persbericht uitgegaan:

Doorlopend toezicht op de REV taxateur toont aan: kwaliteitskeurmerk voor taxateurs doet zijn naam eer aan!

In een financiële wereld die met de dag complexer en internationaler wordt, hebben de krediet- en vastgoedcrisis het belang van uniforme, transparante en betrouwbare taxaties van commercieel en agrarisch vastgoed onderstreept. De ‘Recongnised European Valuer (REV)’ erkent dat belang. De REV-titel mag immers alleen worden gevoerd door taxateurs die de ‘European Valuation Standards’ (EVS) hanteren en kan worden beschouwd als hét antwoord op de actuele vraag naar competente, onafhankelijke en objectieve vastgoedtaxateurs die thuis zijn op de Europese vastgoedmarkt.
De eerste resultaten van het doorlopende toezicht op deze groep taxateurs laat zien dat het kwaliteitskeurmerk zijn naam eer aan doet!

De groep van inmiddels zo’n 100 taxateurs werd onderworpen aan een stevige controle. Er moesten vragenlijsten ingevuld worden over de uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar. In een portfolio overzicht werd een samenvatting gegeven over 12 uitgevoerde taxaties over het afgelopen jaar én er werd een intensieve controle uitgevoerd op twee afgeronde taxatiedossiers incl. het proces van opdrachtbevestiging tot facturatie.
Deze controle heeft het inzicht opgeleverd dat de REV-taxateur daadwerkelijk stáát voor kwaliteit en dat werken volgens de Europese richtlijnen geborgd is.
Als volgende stap in de uitvoering van toezicht zal bij een tiental taxateurs een audit op de werkvloer worden uitgevoerd.

Om het REV-kwaliteitskeurmerk in de branche te bekrachtigen en zichtbaar te maken loopt TEGoVA Netherlands graag voorop in het doorlopend toezicht. TEGoVA Netherlands werkt in de uitvoering van het toezicht samen met het NRVT.

Op 16 april heeft de groep REV-taxateurs elkaar in Slot Zeist ontmoet om te discussiëren over de normen en waarden in het taxatievak.