0528 - 264007
info@schelhaas.com

Opkoop van agrarische grond en bedrijven voor nieuwe natuur.

herfst_landelijk_wonen_ruimte_vrijuitzicht

Momenteel staan de kranten vol met berichten van de overheid die zogenaamde piekbelasters nabij natuurgebieden wil opkopen. Het gaat er voornamelijk over dat de regeling naar verwachting eind dit jaar of januari 2022 wordt verruimd. Deze verruiming bestaat onder andere uit een verhoging van het budget met ruim 133 miljoen euro en een verruiming van de definitie: ‘aan te kopen landbouwgrond’.

Waar de kranten echter nauwelijks over schrijven is de opkoop door de overheid van agrarische bedrijven, om deze om te vormen naar natuur. De overheid heeft als taakstelling om voor 2027 duizenden hectares, in onder andere de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel, op te kopen van agrariërs.

Het gaat hierbij niet alleen om losse percelen grond maar ook om gehele bedrijven. Voor het verplaatsen van gehele bedrijven gaat de provincie in principe niet onteigenen maar wil men uw bedrijf kopen op ‘vrijwillige’ basis.

Bij een onteigening zou u naast de waarde van het bedrijf ook de schades, die u door de onteigening loopt, (deels) vergoed krijgen. Hierbij kunt u onder andere denken aan inkomensschade, financieringsschade etc. Bij de aankoop van uw bedrijf door de overheid op ‘vrijwillige’ basis krijgt u deze schades niet vergoed. Wel kunt u bij een verplaatsing van uw bedrijf, doordat u ruimte maakt voor de ‘nieuwe’ natuur, onder voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie. In grote lijnen komt het er op neer dat u 40% vergoedt krijgt van het verschil tussen de waarde van uw huidige bedrijfsgebouwen en de waarde van de bedrijfsgebouwen die u gaat aankopen op een nieuwe locatie.

Deze subsidie kunt u ontvangen op de duurdere bedrijfsgebouwen op de nieuwe locatie, maar ook op de nieuwe, nog te realiseren bedrijfsgebouwen. Het voert te ver om in dit artikel deze regeling verder uit te werken. Wel is het goed om te weten dat er nogal wat randvoorwaarden opgesteld zijn waar u ook aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

De subsidie, van 40%, die u kunt ontvangen is gebonden aan een maximum van zo’n € 400.000,- . Dit bedrag kan variëren per provincie en aangepast worden in de loop van de tijd. Om dit bedrag in zijn geheel te ontvangen zou u dus € 1.000.000,- extra moeten investeren in bedrijfsgebouwen ten opzichte van de waarde van uw huidige bedrijfsgebouwen.

Uit bovenstaande blijkt wel dat de waardering van de bedrijfsgebouwen nogal van belang is om de bedrijfsverplaatsing financieel zo gunstig mogelijk voor u uit te laten pakken. Wij staan u hierin graag bij. Naast het voordeel dat er iemand met u mee kijkt en u heel veel (papieren) rompslomp uit handen neemt, is het ook zo dat onze kosten als deskundig makelaar/rentmeester, net als bij een onteigening, door de overheid vergoed worden.

Mocht u in een situatie komen dat overheid iets van u wil aankopen onder welk kader dan ook, dan komen wij graag bij u langs om te bespreken wat de mogelijkheden zijn, en wat de regels zijn waar de overheid zich aan dient te houden.