0528 - 264007
info@schelhaas.com

Nieuw register voor taxateurs

Er is een nieuw register gekomen waarin alle gekwalificeerde taxateurs worden ingeschreven:

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Het NRVT wordt het centrale register van vastgoedtaxateurs: één register voor alle gekwalificeerde vastgoedtaxateurs in Nederland. De kwaliteit van de taxateurs wordt gewaarborgd door de kamerreglementen, gedrags- en beroepsregels, permanente educatie en een centraal tuchtrecht. Registratie bij het NRVT zal veelal een eis zijn voor het verkrijgen en accepteren van taxatieopdrachten door partijen als (institutionele) beleggers en financiële instellingen.

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoed.

Vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen, zagen zowel marktpartijen als de toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer de AFM en DNB is het NRVT tot stand gekomen.

Uiteraard worden de taxateurs van Schelhaas Makelaardij ook ingeschreven in dit register.