0528 - 264007
info@schelhaas.com

LedenLeveringsBewijzen, het nieuwe suikerquotum

Met het in 2017 wegvallen van de Europese suikerquotering, de basis onder het in Nederland gehanteerde suikersysteem, gaat Cosun in 2017 over op een nieuw lidmaatschapsysteem.
Hierbij komt het ‘oude’ suikerquotum te vervallen en zal worden omgezet in LedenLeveringsBewijzen (LLB’s). Na het omzetten van het suikerquotum naar LLB’s heeft Cosun haar leden de mogelijkheid gegeven de hoeveelheid LLB’s uit te breiden tot 20% of op aangeven van het lid een nog grotere uitbreiding. De meeste leden hebben hier gebruik van gemaakt. In het nieuwe systeem van LLB’s geldt er een leveringsplicht van 85%, hierdoor is het dus niet vanzelfsprekend dat door de uitbreiding van 20% het areaal automatisch evenredig meegroeit.

Voor ons als bemiddelaar in agrarische productierechten heeft het in afgelopen jaar betekend dat er ‘nieuwe’ waarde is gekomen aan het recht om suikerbieten te mogen telen. De ruime bandbreedte van de leveringsplicht van 85% naar de toewijzing voor 2017 van 112% en verandering in de fiscale gevolgen van aankoop van LLB’s heeft geleid dat, omgerekend naar het oude suikerquotum, de waarde van het productierecht is gedaald.

In het laatste kwartaal van 2016 en het eerste van 2017 zijn we, evenals voorgaande jaren, bij vele transacties betrokken geweest. Hierbij was de trend dat vraag steeds groter werddan aanbod.
In deze verkopersmarkt heeft dit geresulteerd dat dat de prijzen van LLB’s eind 2016 tot een niveau zijn gekomen welke vanaf begin 2017 stabiel zijn gebleven.

Voor het teeltseizoen van 2017 zijn de meeste overdrachten afgerond en de bouwplannen veelal rond. Ondanks dat het groeiseizoen nog moet beginnen en er geen garanties zijn voor de toekomst, voelen we in de markt al de eerste vraag naar LLB’s voor het jaar 2018. Graag staan wij ook dan weer voor uw klaar voor een juiste bemiddeling in LLB’s, hiervoor kunt u, altijd vrijblijvend, contact met ons kantoor opnemen op Tel. 0528-264007 of via e-mail: info@schelhaas.com.