0528 - 264007
info@schelhaas.com

Helderheid rond plattelandswoning

Sinds 2013 biedt de Wet Plattelandswoningen de mogelijkheid voor niet-agrariërs om een agrarische bedrijfswoning te bewonen.
Door een aantal gemeenten wordt de wet al succesvol toegepast, maar nog veel gemeenten zijn terughoudend met het aanwijzen van plattelandswoningen. Dit komt mede door een uitspraak van de Raad van State, die in 2015 oordeelde dat ook voor plattelandswoningen een luchtkwaliteitsbeoordeling moet plaatsvinden. Deze uitspraak leidde tot grote onduidelijkheid over de toepassing van de wet.
Voor gemeenten zijn er genoeg mogelijkheden om een woonboerderij aan te merken als plattelandswoning. Voorwaarde is wel dat de woning op het terrein staat van een actief agrarisch bedrijf. Ook dient eventuele hinder van omliggende bedrijven te worden beoordeeld.

De Wet Plattelandswoningen biedt redding voor veel leegstaande boerderijen, mits gemeenten zich aan een aantal voorwaarden houden. Er dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en er mogen geen bedrijven in de ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd. Belangrijk is ook dat getoetst dient te worden aan fijn stof, afkomstig van de eigen inrichting.

De NVM heeft een brochure uitgebracht waarin de problematiek wordt benoemd en waarbij succesvolle voorbeelden van plattelandswoningen worden besproken.

Voor meer informatie over de plattelandswoning of het toezenden van deze brochure:
neem gerust contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het toepassen van deze regeling.