0528 - 264007
info@schelhaas.com

FOSFAATRECHTEN, WE ZITTEN ER BOVENOP

n een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven hoe wij in onze agrarische makelaarspraktijk te maken krijgen met vragen rondom de Melkveewet, de nieuwe fosfaatrechten en de invoering ervan.

Momenteel is er veel te doen omtrent de fosfaatrechten. Binnenkort zal de behandeling in de Tweede Kamer plaatsvinden.

De problematiek is nog steeds erg groot en hoe de regeling er uiteindelijk uit komt te zien is in grote lijnen wel duidelijk, maar de definitieve regeling is zeker nog niet bekend. Dit betekent dat er bij iedereen erg veel onzekerheden blijven bestaan.
Zowel voor de stoppende boer als de voortzettende boer. De komende periode zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid komen.

Veel melkveehouders met ruimte in de stal ten opzichte van de peildatum 2 juli 2015 zoeken momenteel contact met ons kantoor met vragen over de waarde van de rechten en of wij al rechten te koop kunnen aanbieden. Deze groep potentiële kopers zijn serieus en zij zullen de handel zeker op gang brengen vanaf het moment dat de fosfaatrechten definitief zijn toegekend en duidelijk wordt hoe deze rechten overdraagbaar zijn, voor zowel koop als voor lease.

Aan de andere kant hebben wij ook veel vragen van melkveehouders die willen stoppen met het melken van koeien danwel dat zij hun hele bedrijf willen verkopen.
Voor deze groep boeren is het van belang om niet te snel te handelen omdat nog niet duidelijk is hoe de regeling er exact uit komt te zien. Door de behandeling in de 2de kamer kunnen er op het wetsvoorstel nog steeds nieuwe en aanvullende aspecten en voorwaarden worden gesteld.

Ons advies is om uw bedrijf in ieder geval op volle sterkte voort te zetten tot het moment dat de regeling definitief is vastgesteld en pas daarna de beslissing te nemen over het beëindiging van de melkproductie op uw bedrijf. Verkoop van uw gehele bedrijf inclusief de rechten is in onze ogen minder risicovol. Immers het bedrijf gaat in dat geval over met alle rechten en verplichtingen. Als u uw bedrijf verkoopt en levert voor 1 januari 2017 is het voorstel dat dit zal gaan zonder de korting van 10% bij overdracht. Het stoppende bedrijf moet dan wel in zijn geheel zijn gestopt en zijn uitgeschreven bij RVO. Wij merken dat hierop wordt geanticipeerd maar ook dit zijn nog maar voorstellen in een concept wetgeving waarin nog zaken kunnen wijzigingen.
Dus potentiële verkoper: Door te vroeg stappen te zetten ontstaat het gevaar dat je het net niet goed doet.

Mede door de huidige lage melkprijs en alle beperkingen die de melkveehouderij wordt opgelegd in de “wet verantwoorde groei melkveehouderij” en door het instellen van de fosfaatrechten is het aanbod aan melkveebedrijven de laatste tijd nogal toegenomen.

Aan de ene kant hebben wij een behoorlijke vraag naar fosfaatrechten maar is er nog weinig concreet aanbod. Aan de ander kant zit er wel een behoorlijk potentieel aan rechten die mogelijk te koop komen als de regeling definitief wordt ingevoerd.
Een groot deel van deze rechten zullen echter ook pas te koop komen als de boerderij definitief is verkocht.

Hoe de waarde van de rechten zich zal gaan ontwikkelen is lastig in te schatten.
De verwachting is wel dat er verschil zal ontstaan tussen bijvoorbeeld de losse rechten voor bijvoorbeeld 20 melkkoeien en de rechten op een boerderij met 120 melkkoeien die in zijn geheel verkocht moet worden.

De waarde van de rechten zal afhangen van de regeling, de betaalbaarheid en de fiscale behandeling. De markt zal hier zijn weg in vinden. Als agrarisch makelaars kantoor zitten wij hier, zoals u van ons gewend bent, boven op.

Al met al is er veel dynamiek in de sector. Wij kunnen u op de hoogte houden van alle mogelijke ontwikkelingen op het gebied van de fosfaatrechten en de Melkveewet. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies en overleg.

Daarnaast heeft Schelhaas met een team van 5 agrarische makelaars veel contacten met landbouwers en hebben we een sterk landelijk netwerk met collega makelaars en adviseurs in de landbouw waarmee wij u van dienst kunnen zijn op het moment dat u plannen heeft voor aan- en verkoop van agrarisch vastgoed en de daarbij behorende rechten.

Inmiddels hebben wij de eerste optie contracten afgesloten.

Schelhaas Makelaardij
Jan Tjeerdsma
0528-264007
j.tjeerdsma@schelhaas.com