0528 - 264007
info@schelhaas.com

Actualiteiten fosfaatrechten

fosfaatrechten

Afromingsvrije lease: één melding, bespaar leges:

Het is inmiddels mogelijk om de afromingsvrije lease van 100 kg bij RVO te melden. Het melden van de ‘heen- en teruglease’ moet gelijktijdig. Dit kan door middel van het nieuwe digitale meldingsformulier. Overige leasemeldingen van zowel fosfaat- als dierrechten kunnen ook met één melding worden doorgegeven. Dit is niet verplicht, maar bespaart één keer legeskosten. De afromingsvrije lease is als sinds half april mogelijk. Om gebruik te kunnen maken van de afromingsvrije lease is het verplicht om de ‘heen- en teruglease’ gelijktijdig te melden. Bij de gelijktijdige melding wordt maar één keer legeskosten in rekening gebracht.

De nieuwe melding is ook mogelijk voor ‘reguliere’ leasemeldingen. Het gaat om leasemeldingen van fosfaatrechten, maar ook om varkens- en pluimveerechten. Ook hier geldt dat maar één keer legeskosten in rekening worden gebracht.

Leasetransacties melden moet via het meldingsformulier op de site van RVO. Korting fosfaatrechten naar 10%, datum registratie bepalen.

Het kortingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten is verlaagd naar 10%. Het nieuwe percentage geldt voor ‘alle’ overdrachten die vanaf 30 april zijn ingediend. Overdrachten die voor 30 april zijn geregistreerd worden met 20% gekort. Voor openstaande overdrachten bepaalt het moment van registratie door RVO de hoogte van de afroming.

De verlaging van het afromingspercentage is op 29 april gepubliceerd en per 30 april in werking getreden. Dit betekent dat overdrachten vanaf 30 april, indien van toepassing, niet meer met 20%, maar met 10% worden gekort.

Alle overdrachten met afroming die RVO voor 30 april heeft geregistreerd en afgerond zijn met 20% gekort. Hebben beide partijen de overdracht al bevestigd, maar moet deze nog door RVO worden geregistreerd? Dan geldt het moment van registratie door RVO. Is de registratie op 30 april of later? Dan geldt een korting van 10%. Zoals in een kamerbrief vermeld, is het moment van registratie leidend.

In diverse situaties vindt bij overdracht geen korting plaats. Hierin is niets gewijzigd.