Wonen en werken in het buitengebied

Onteigening

De overheid heeft ondanks de crisis nog wel af en toe grond nodig, waardoor ook u met onteigening te maken kunt krijgen. Door middel van onteigening kan de overheid in bezit komen van uw onroerend goed. In de Onteigeningswet is vastgelegd dat de overheid kan onteigenen tegen volledige vergoeding van de financiële schade. Kort gezegd: uw vermogens- en inkomenspositie moet voor én na de onteigening hetzelfde zijn.

Juridisch deskundig
Het vaststellen van het bedrag aan schadeloosstelling is beslist niet eenvoudig. Om een optimaal resultaat te behalen is het daarom belangrijk dat u vroegtijdig een deskundige inschakelt. Onteigeningsprocedures vragen bij uitstek om ruime juridische kennis en uitstekende onderhandelingsvaardigheden. Door onze jarenlange ervaring met onteigeningen kan Schelhaas Makelaardij het maximale resultaat voor u bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harrie Wenneker. Onteigeningsspecialist en rentmeester.


Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com