Leidijk 34, Waskemeer

Leidijk 34 Waskemeer

Prijs op aanvraag
Bekijk 35 foto's
Bekijk 35 foto's
Leidijk 34
8434 NC Waskemeer
Prijs op aanvraag

Melkveehouderijbedrijf
Oppervlakte: 72.68.80 ha.
Een goed verkaveld en ontsloten melkveebedrijf met een in 2017 geheel nieuw gebouwde 2 + 2 rijige ligboxenstal voor 133 melkkoeien, een 28-stands zij aan zij melkstal, een separatieruimte, extra potstallen voor de kalfkoeien en potstallen voor het kleinere jongvee, een aparte jongveestal voor 49 groter jongvee alsmede een kapschuur in gebruik als potstal voor jongvee. Het bedrijf ligt op korte afstand van Waskemeer. De landerijen zijn grotendeels akkerbouwwaardig, zijn goed onderhouden en liggen rondom de bedrijfsgebouwen waardoor beweiding goed mogelijk is en waarbij tevens de openbare wegen een goede ontsluiting geven, totaal groot 72.68.80 ha.

Oppervlakte:
Totaal 72.68.80 ha.
40.57.68 ha. huiskavel
22.34.45 hectare over de weg
08.51.57 hectare achter de huiskavel
01.25.00 ha. ondergrond erf en tuin
40.57.68 hal vol eigendom
30.85.71 hectare erfpacht

Betalingsrechten:
Zijn thans niet aanwezig

Mestopslag:
Totale mestopslag capaciteit is ca. 4.000 m³ onder de gebouwen.

Ligboxenstal:
Een ruime 2 + 2-rijige ligboxenstal van 2017.
De stal biedt plaats aan 133 stuks melkvee met nevenruimtes.

Melkstal:
Een 28-stands melkstal (SAC) met melkmeting, koe-herkenning, automatische afnameapparatuur.

Jongveestal:
Een 1 + 1-rijige jongveestal met 49 ligboxen.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan ”Buitengebied“ van de gemeente Ooststellingwerf & Opsterland.
De bestemming is “Agrarisch – Agrarisch bedrijf 3” en “Waarde & Cultuurhistorie 1, artikel 41”.

Milieuvergunning:
Er is een Melding activiteiten besluit met d.d. 19 oktober 2015.

NB-wetvergunning:
Op 8 april 2016 is een NB-wetvergunning verleend voor het houden van de volgende aantal dieren met een stalsysteem voorzien van luchtwasser:
140 melkkoeien
57 jongvee tot 2 jaar
Overeenkomend met 2.372,8 kg. NH³.

Omgevingsvisie Friesland:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouw” van de omgevingsvisie Friesland.

De Ecologische Hoofdstructuur:
De boerderij en de landerijen vallen buiten de EHS.

Voor een uitgebreide informatiebrochure verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Een goed verkaveld en ontsloten melkveebedrijf met een in 2017 geheel nieuw gebouwde 2 + 2 rijige ligboxenstal voor 133 melkkoeien, een 28-stands zij aan zij melkstal, een separatieruimte, extra potstallen voor de kalfkoeien en... Volledige omschrijving »

Video

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com