0528 - 264007
info@schelhaas.com

Vilstersedijk Dalmsholte

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

3 percelen landbouwgrond gelegen aan en nabij de Vilstersedijk 20 te Dalmsholte.

Oppervlakte:
42.93.82 hectare

Ligging:
De percelen liggen grotendeels aansluitend aan de boerderij aan de Vilstersedijk 20 maar worden los van de gebouwen te koop aangeboden in 3 kavels: Deze kavels kunnen als 1 geheel worden gekocht, maar ook in delen onder voorwaarde dat alle percelen verkocht kunnen worden.

Kavel 1:
De noordelijke kavel aansluitend aan de bedrijfsgebouwen, deze is groot ca. 15.17.05 hectare.

Kavel 2:
De zuidelijke kavel nabij de bedrijfsgebouwen, deze is groot 21.44.12 hectare.

Kavel 3:
De losliggende zuidelijke kavel, deze is groot 6.32.65 hectare.

Omschrijving:
De kavels bestaan uit goede en vochthoudende zandgrond en zijn thans in gebruik als grasland, maar zijn ook goed geschikt als akkerbouwgrond met een goede ontwatering en goede waterbeheersing.
Het perceel van 06.32.65 ha. is thans in gebruik als maisland, eveneens met een goede ontwatering.
De percelen worden deels ontsloten rechtstreeks vanaf de Vilstersedijk alsmede via een gravelweg langs de zuidzijde van het huisperceel naar de achterliggende percelen tot aan de N348. Deze gravelweg is deels in gezamenlijk eigendom en deels niet in eigendom maar via een recht van weg toegankelijk. Het onderhoud van deze weg is voor de gezamenlijke eigenaren. Het recht van weg is goed omschreven in de leveringsaktes.

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Ambt-Ommen

Kavel 1:
Sectie M, nummer 169, 02.86.44 ha.
Sectie M, nummer 171, 04.31.80 ha.*
Sectie M, nummer 523, 08.98.81 ha.*
-/- 1.00 hectare erf
Totaal: ± 15.17.05 ha.
* = gedeeltelijk

Kavel 2:
Sectie M, nummer 177, 04.84.40 ha.
Sectie M, nummer 181, 01.09.80 ha.
Sectie M, nummer 182, 04.15.72 ha.
Sectie M, nummer 742, 00.11.43 ha.
Sectie M, nummer 895, 01.14.32 ha.
Sectie M, nummer 896, 01.71.75 ha.
Sectie M, nummer 1165, 04.39.70 ha.
Sectie M, nummer 1581, 03.97.00 ha.
Totaal: 21.44.12 ha.

Kavel 3:
Sectie M, nummer 194, 03.19.15 ha.
Sectie M, nummer 934, 03.13.50 ha.
Totaal: 06.32.65 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Overijssel:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouwgebied”, van Omgevingsvisie Overijssel.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten:
Op te vragen via Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Vraagprijs:
Het perceel wordt aangeboden per inschrijving

VOOR EEN INFORMATIEPAKKET EN INSCHRIJFFORMULIER KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KANTOOR.
UITERSTE INSCHRIJFDATUM: 2 juni 2023 tot 15.00 uur.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer Ing. J. Tjeerdsma.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353828.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Status
Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
N.v.t.

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
43 ha 93 a 82 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Ambt-Ommen M 169
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 171
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Deelperceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 523
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Deelperceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 177
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 181
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 182
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 742
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 895
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 896
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 1165
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 1581
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 194
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Ambt-Ommen M 934
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Bekijk alle kenmerken

Als eerste het nieuwste aanbod?

Als eerste het nieuwste aanbod?