0528 - 264007
info@schelhaas.com

Nieuwe Veendijk en Veenweg Veelerveen

Omschrijving

Namens opdrachtgever kunnen wij u te koop aanbieden:

Twee aansluitende percelen landbouwgrond gelegen aan de Nieuwe Veendijk en Veenweg te Veelerveen.

Oppervlakte:
14.31.79 ha.

Ligging:
Het betreffen 2 aansluitende percelen aan de Nieuwe Veendijk en aan de Veenweg te Veelerveen.
Beide percelen zijn goed bereikbaar, gelegen aan openbare wegen en voorzien van voldoende dammen.

Omschrijving:
De grond wordt op de bodemkaart van Nederland aangemerkt als: Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand,
Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag en een kleine strook Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.
Het perceel is uitstekend geschikt als akkerbouwland en is daarmee veelzijdig inzetbaar voor diverse teelten.
Op één perceel is een laadplaats gerealiseerd.

Kadastrale aanduiding :
Gemeente: Bellingwolde,
Sectie O, nummers 60 en 84, respectievelijk groot: 09.12.37 en 05.19.42 hectare, totaal: 14.31.79 hectare.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Groningen:
De landerijen liggen in functiegebied “Buitengebied” van Omgevingsvisie Groningen.

Waterschapslasten:
Op te vragen via https://www.hunzeenaas.nl/belasting/Paginas/tarieven.aspx

Vraagprijs inclusief betalingsrechten:
Prijs op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer Ing. J. Tjeerdsma.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353828.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
N.v.t.

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
14 ha 31 a 79 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Bellingwolde O 60
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Perceelnaam
Bellingwolde O 84
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Bekijk alle kenmerken

Media

Als eerste het nieuwste aanbod?

Als eerste het nieuwste aanbod?