0528 - 264007
info@schelhaas.com

Kuinderdijk Blokzijl

Omschrijving

Verkoop bij inschrijving:

Een perceel akkerbouwgrond / zavelgrond gelegen tegen de Noord Oost Polder aan de Kuinderdijk nabij Blokzijl.

Oppervlakte:
09.33.05 ha.

Ligging:
Het perceel ligt aan de Kuinderdijk nabij Blokzijl tegen de Noord Oost Polder, op 2 plaatsen goed ontsloten naar de Kuinderdijk.

Omschrijving:
Het betreft een kwalitatief zeer goed en goed onderhouden perceel akkerbouwgrond, goed bereikbaar vanaf de Kuinderdijk. Aan de Kuinderdijk en aan de achterzijde grenst het perceel aan waterlossingen van het waterschap met droge scheidingen aan beide zijgrenzen.
Het perceel is in 2016 gedraineerd om de 8 meter.
Op de bodemkaart wordt de grondsoort omschreven als Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5 en Kalkhoudende vlakvaaggronden; uiterst fijn zand.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente IJsselham,
Sectie W,
nummer 72,
totaal groot 09.33.05 hectare.

Door de aanwezige waterlossingen is er weinig verschil tussen de gemeten en kadastrale maat.
Voor grasland wordt 9.43.00 opgegeven.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Overijssel:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouwgebied” van Omgevingsvisie Overijssel.

Productierechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten :
Op te vragen via http://www.gblt.nl/waterschapsbelastingen

Herinrichtingsrente:
€ 363,20, eindjaar 2043

Bestemmingsplan:
De bestemming van het perceel is Agrarisch, Waarde – Archeologie 1 (deels) en Waterstaat – Waterkering (klein gedeelte)

Zakelijke rechten:
Zijn niet aanwezig, het perceel is oorspronkelijk in eigendom verkregen via een ruilverkavelingsakte.

Jachtrecht:
Is verhuurd

De vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. Worden er echter toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer Ing. J. Tjeerdsma.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353828.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Status
Verkocht bij inschrijving
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
N.v.t.

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
9 ha 33 a 5 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
IJsselham W 72
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Omvang
Geheel perceel
Bekijk alle kenmerken

Media

Als eerste het nieuwste aanbod?

Als eerste het nieuwste aanbod?