Wonen en werken in het buitengebied

Kerstgroet

KerstgroetHet is 2020, ik ontkom er niet aan: corona.

Het coronavirus bepaalt nu al maanden achter elkaar het nieuws. Het lijkt er nu, eind 2020, zelfs op dat het economisch en sociaal vliegwiel van Nederland opnieuw en wellicht nog drastischer tot stilstand zal komen.
In uitzonderlijke tijden, waarin het vanzelfsprekende helemaal niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn, is het wel duidelijk geworden dat men zich in Nederland maar moeilijk aan de aangescherpte regels kan en wil houden. Kennelijk doen velen niet meer zo hun best om zich aan de coronavoorschriften te houden waardoor het virus weer ruim baan heeft gekregen.
In overvolle winkels en winkelstraten is het nu eenmaal niet goed mogelijk een gepaste afstand in acht te nemen, maar er moet, ondanks de bekende risico’s kennelijk toch geshopt worden.
Blijkbaar is het voor een substantiële groep mensen onmogelijk zich aan de voorschriften te houden. Dat is teleurstellend, maar ook onverkwikkelijk voor de overgrote groep van de Nederlanders die zich wel netjes aan de coronabepalingen houdt. We willen allemaal graag onze vrijheid terug. Maar als het zo doorgaat, zal ons land volgende maand ondanks een strenge lockdown met een derde coronagolf te maken krijgen, daar is op korte termijn niet tegenop te prikken.

Maar de boer hij ploetert voort

In de landbouw weet men inmiddels niet anders dan dat men zich steeds weer aan de zich snel veranderende regelgeving moet aanpassen. Ik bewonder in mijn werk steeds weer het grote incasseringsvermogen van de gemiddelde agrarische ondernemer. Ieder jaar wordt het moeilijker om van het pure boeren te genieten, buiten de beperkingen van de huidige en nog te verwachten wet en regelgeving om. En toch; de boer hij ploetert voort.

Dit gegeven is ook voor ons, als voltallige medewerkers in het Schelhaas team, een geweldige inspiratiebron om er, ondanks alles, samen met u ook zakelijk toch wat van te maken.
Dat vraagt onder de huidige corona omstandigheden van ons natuurlijk wel een wat ander werkritme en een andere werkwijze. Wij zijn, als uw betrokken makelaar, gewend om vrij dicht naast u te staan bij uw vraag om aandacht bij verkoop, aankoop of advies, maar dat kan nu “letterlijk” dus even niet. Bij de notaris wordt er nog vrijwel uitsluitend bij volmacht gepasseerd en we verdenken het ambtelijk apparaat er nogal eens van dat daar de huidige corona beperkingen als reden wordt aangevoerd om belangrijke beslissingen bij voorkeur uit te stellen. Dit vraagt begrip, geduld en inlevingsvermogen voor deze instanties. Ik moet eerlijk bekennen dat dit bij ons ook niet altijd onbeperkt voorradig is.

Voor de ondernemer is het goed dat hij of zij niet bij de pakken neer gaan zitten. Kerst en oud en nieuw zal nu wat minder uitbundig en uitgebreid gevierd kunnen worden, maar wellicht geeft dit wel wat extra tijd voor bezinning om de mogelijkheden en kansen voor 2021 te overzien.
Laten we blij zijn met wat we nog wel hebben, kunnen en mogen en laten we deze tijd gebruiken om nog eens even serieus bij ons zelf te rade te gaan: waar zijn we nu eigenlijk mee bezig en waar willen we naar toe. Maar weet wel, we ploegen gaarne samen met u voort.

De economische vooruitzichten voor de agrarische sector en de voorspellingen daarvan zijn minstens net zo wisselvallig en onvoorspelbaar als de vermeende “corona ontwikkelingen”.
Want hoe gaat het straks verder met de stikstofrechten en de vergroeningsverplichtingen.
En hoe ontwikkelt zich de vergunningen problematiek zowel op gemeentelijk, provinciaal, landelijk als Europees niveau. Zijn de spelregels overal wel gelijk, of worden die opnieuw, nog tijdens de wedstrijd, veranderd en per land naar eigen “eer en gebruik” al of niet toegepast.

Voor ons, als Schelhaas Makelaardij, is het al net zo moeilijk als voor u om gericht vooruit te kijken.

Agrarisch
Wat betreft onze eigen agrarische activiteiten mogen, en willen we helemaal niet ontevreden zijn. Ondanks een algehele terughoudendheid elders op het gebied van de handel in onroerend goed, die op tal van markten nog steeds gangbaar is, ging het op de agrarische grond- en boerderijenmarkt voor de verkopers toch best wel goed. Grond werd verhandeld op een voor ons gebied ongekend hoog niveau en courante boerderijen waren en zijn nog steeds goed te plaatsen.
Een paar jaar geleden hadden wij nog amper van zonneakkers gehoord en nu kan de ontwikkeling daarvan op meerdere plaatsen in ons werkgebied voor grondverkopers een nieuwe impuls zijn, evenals de exploitatie van één of meerdere windmolens op eigen grond.
Uiteraard heeft dit gevolgen voor de blijvers. Er wordt landbouwgrond onttrokken aan de agrarische markt. En ook de overheid is weer in de markt voor grondaankoop voor natuurontwikkeling of als compensatiegrond. Zo moet het veelal schaarse grondaanbod onder meer marktpartijen worden verdeeld. De geschiedenis herhaalt zich inderdaad, maar het gaat de blijvers wel steeds meer kosten.

Vanaf voorjaar 2020 konden wij echter wel merken dat het in de agrarische markt, op het gebied van de kredietverstrekking, wat stroever ging worden dan dat wij gewend waren.
Het prijsverschil tussen courant en minder courant wordt momenteel weer groter, waarbij de vraag van waar ligt de grond, en zijn er daar positief gestemde kopers in de buurt, zeker zo belangrijk voor de prijsvorming kan zijn als het oordeel over de kwaliteit van de aangeboden grond. Dit geldt met name voor de akkerbouwers die op basis van dit soort vragen bepalen hoever ze willen reizen naar hun nieuw te verwerven veldkavels en hoeveel goedkoper moet de grond daar dan zijn om deze reistijd rendabel te laten zijn.
Dit wordt ook voor de veebedrijven steeds belangrijker. Hoe ligt de boerderij er bij, hoe ligt de grond ten opzichte van de boerderij, en wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden t.o.v. de natuur en natuur ontwikkelingsgebieden, kortom hoe is het met de NB- en omgevingsvergunningen.

Naast de handel in agrarisch onroerend goed, wordt de handel in productierechten steeds ongewisser. De handel in fosfaatrechten is sterk wisselend terwijl de zekerheid van Avebe aandelen weer wat positiever wordt beoordeeld. Een zekerheid die niet altijd meer vanzelfsprekend is in de melkveehouderij. Hier snakt men naar duidelijkheid, een duidelijkheid die wij ook vaak niet kunnen geven. Sterker nog, het gebrek daaraan heeft nu al tot gevolg dat sommige bedrijfsaankopen achteraf toch niet door kunnen gaan. Ook komt het voor dat de verkoper zijn aanbod intrekt omdat hij verwacht dat een koper van buiten de landbouw straks meer voor zijn rechten zou willen en kunnen betalen.
Is de boer straks nog wel bereid en in staat om naast de steeds duurder wordende grond ook nog vele tonnen extra voor deze “nieuwe” rechten te betalen ?
En zelfs, al is die koper daar toe bereid, dan nog moet hij, langs het loket van de beoogde financier. Deze blijkt daar dan zo zijn eigen beleid, visie en vragen over te hebben ontwikkeld. Kan aan deze nog steeds niet over te dragen stikstofrechten nu al een waarde worden toegekend en zo ja: hoeveel dan ?

Ook vanuit de intensieve veehouderij wordt hier met een meer dan gemiddelde belangstelling naar gekeken. Het afgelopen jaar werden wij weer vaak geconfronteerd met actieve agrarische ondernemers, tussen de 50 en de 60 jaar, die er serieus over nadenken te gaan stoppen met hun bedrijf. Ze worstelen met de vraag: kan ik zo nog 10 tot 15 jaar door met mijn huidige bedrijfsvoering of moet ik om dat mogelijk te maken toch nog weer een keer fors gaan investeren in stallen, grond of rechten. En wil ik dat eigenlijk nog wel?
Als de lust om te boeren geleidelijk aan een last begint te worden door steeds weer nieuwe, onvoorspelbare regeltjes en voorschriften, opgelegd vanuit Den Haag of Brussel. Als je daardoor voor jezelf het gevoel krijgt de grip op het plezier in je eigen bedrijfsvoering te verliezen en niet meer het optimale uit je bedrijf te kunnen halen, dan is het verstandig om ook de optie om nu te gaan stoppen te overwegen. Ook hier is het voor ons steeds weer een teken van vertrouwen als wij daarover met u mee mogen denken. Met onze passie, kennis en ervaring komen wij van Schelhaas Makelaardij graag vrijblijvend bij u langs om samen met u te kijken of het inslaan van zo’n welbewuste afslag in deze fase van uw leven ook voor u een mogelijkheid kan zijn of worden naar een nieuwe uitdaging: rendabel stoppen op het juiste moment.

Ook hier toont zich voor ons soms de invloed van de financier en het toenemende korte termijn denken vanuit die branche. Als er problemen komen moet er direct worden getaxeerd en wordt meteen het rente percentage, ondanks de vooraf gemaakte afspraken verhoogd. Vaak is dit juist het laatste zetje in de beslissing van de ondernemer om er dan maar helemaal mee op te houden.

Op taxatiegebied liepen wij in de loop van het jaar ook weer tegen de gevolgen van de onrust over de landbouwvrijstelling van de grondwaarde aan. Na de overvaltactiek van de fiscus om de overdrachtsbelasting drastisch aan te passen was dit voor een toenemend aantal accountantskantoren aanleiding om hun klanten opnieuw te adviseren hun grond op korte termijn te laten herwaarderen tegen de huidige hoge, actuele grondmarktwaarde. Wellicht wel goed om dit voor uw eigen bedrijf ook nog even op een rijtje te zetten.

Landelijk wonen
De markt is bij Schelhaas Landelijk Wonen in 2020 inmiddels behoorlijk aangetrokken. Omdat ons aanbod vaak in het hogere segment zit, moest de potentiële koper vaak eerst zelf zijn eigen huis verkopen. Aangezien dit in het afgelopen jaar steeds vlotter ging kon onze Landelijk Wonen specialist Mark-Jan Wijnstra ook vaak en vlot tot verkoop komen voor prijzen die we begin dit jaar nog niet als reëel hadden ingeschat.

Kopers die echt willen kopen zijn in toenemende mate bereid een forse prijs te bieden mits de vraagprijs past bij de kwaliteit van het aanbod. Het komt steeds vaker voor dat er zelfs boven de vraagprijs wordt geboden en verkocht.

Het lijkt er dan ook op dat steeds meer potentiële kopers zich realiseren dat wanneer ze echt concrete zaken zouden willen doen, ze er nu dan ook bij moeten zijn. Want waar kunnen ze nou beter terecht voor rust en ruimte op steeds weer een unieke locatie op ons mooie platteland dan bij Schelhaas Landelijk Wonen.

Ter oriëntatie en inspiratie komen wij graag vrijblijvend bij u langs om voor u als verkoper of koper de balans te vinden tussen dat wat u zou willen en dat wat u zou kunnen realiseren.

Kortom, voor wie de markt wil zien en daarin zelf actief en proactief wil zijn, is er genoeg te doen. Dit geeft ons voldoende vertrouwen dat wij er ook volgend jaar weer hard aan moeten en willen trekken om er samen met u een vergelijkbaar en op sommige gebieden zelfs weer een beter jaar van te kunnen maken.

Een ieder die we dit jaar van dienst mochten zijn, willen we hierbij graag bedanken voor het door u in ons gestelde vertrouwen. Het team, dat dit heeft waar gemaakt, hebben wij op basis van dat vertrouwen inmiddels uitgebreid met Paul van ’t Veer als onze nieuwe agrarische taxateur en Alie Helms, Janine Olde en Myrthe Bouwmeester, ter ondersteuning van al onze buitendienstactiviteiten vanaf kantoor en “vanuit de cloud”.

Samen wensen wij u allen een goed, gelukkig en succesvol en indien mogelijk minder stressvol Covid vrij 2021 toe! Pluk de dag en geniet juist ook van de positieve kansen van het hier en nu, probeer gezond te blijven en zorg goed voor u zelf en voor elkaar.

Agrarisch    
Jan Tjeerdsma  Rene Eijsink  Harrie Wenneker 
Erik Brink  Paul van ‘t Veer  Alie Helms- Kuiper
Jan Krol  Ellen Meijerink  Myrthe Bouwmeester 
     
Landelijk wonen    
Mark-Jan Wijnstra  Ina Zwiggelaar-Pater  Janine Olde- van Goor
« terug naar alle berichten

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com