Verl. Scholtenskanaal 0ong, Emmer-compascuum

Verl. Scholtenskanaal 0ong Emmer-compascuum

Prijs op aanvraag
Bekijk 3 foto's
Bekijk 3 foto's
Verl. Scholtenskanaal 0ong
7881 KE Emmer-compascuum
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 06.85.50 ha.
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 06.85.50 hectare grond gelegen aan het Verlengde Scholtenskanaal W.Z. te Emmer Compascuum

VOOR EEN INFORMATIEPAAKET EN INSCHRIJFFORMULIER KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KANTOOR.
UITERSTE INSCHRIJFDATUM: Vrijdag 17 december 2021 15:00 uur

Een perceel veenkoloniale landbouwgrond gelegen aan het Verlengde Scholtenskanaal W.Z. te Emmer Compascuum.

Oppervlakte:
06.85.50 ha.

Ligging:
Het perceel ligt achter de woning aan het Verlengde Scholtenskanaal W.Z. 120 te Emmer Compascuum.

Omschrijving:
Het betreft een perceel zeer goede veenkoloniale grond gelegen aan de Manenschijn. Er is geen officiële ontsluiting naar het Verlengde Scholtenskanaal W.Z.
De bodemkaart geeft aan dat de grond gezien vanaf het Verlengde Scholtenskanaal W.Z. bestaat uit moerige eerdgronden met een veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag op zand. Vanaf Manenschijn bezien bestaat de grond uit veengronden met een veenkoloniaal dek op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 1.2 m. Het gehele perceel is gemengwoeld en later plaatselijk gespit en geëgaliseerd.
Er is een lichte AM besmetting aanwezig.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente Emmen
Sectie AB
nummer 930
groot 6.85.50 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Landbouwgebied" , Proefgebied landbouw (massa, energie en logistiek) van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten te koop aangeboden, wel betalingsrechten. Overname van LLB’s en Aandelen Avebe is bespreekbaar.

Waterschapslasten :
Op te vragen via https://www.hunzeenaas.nl/belasting/Paginas/tarieven.aspx

Ruilverkavelingsrente:
€ 243,30, eindjaar 2038

Vraagprijs :
Het perceel wordt aangeboden per inschrijving

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer Ing. J. Tjeerdsma.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353828.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 06.85.50 hectare grond gelegen aan het Verlengde Scholtenskanaal W.Z. te Emmer Compascuum VOOR EEN INFORMATIEPAAKET EN INSCHRIJFFORMULIER KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS KANTOOR. UITERSTE INSCHRIJFDATUM: Vrijdag 17 december 2021 15:00 uur Een perceel... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com