Europaweg 0ong, Nieuw-schoonebeek

Europaweg 0ong Nieuw-schoonebeek

Prijs op aanvraag
Bekijk 3 foto's
Bekijk 3 foto's
Europaweg 0ong
7766 AS Nieuw-schoonebeek
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 19.50.99 ha.
Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over:

Enkele percelen landbouwgrond gelegen nabij de Europaweg te Nieuw-Schoonebeek.

Oppervlakte:
19.50.99 ha.

Ligging:
De percelen grond zijn gelegen in “de Oosteindsche Stukken” nabij de Europaweg te Nieuw-Schoonebeek, tegen de Duitse grens.

Omschrijving:
Het betreft voornamelijk meerveengronden op zand zonder humuspodzol beginnend ondieper van 1.2 m en op een klein gedeelte betreft het moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en en moerige tussenlaag

Kadastrale aanduiding:

Gemeente: Schoonebeek
Sectie: X
Nummer: 597
Oppervlakte: 19.50.99 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied Robuust watersysteem: beekdallen van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
De waarde van de betalingsrechten zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten :
https://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/tarieven-en-verordeningen/lijst-met-tarieven/

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Prijsindicatie inclusief betalingsrechten:
op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer R.G.C. (René) Eijsink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353826.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over: Enkele percelen landbouwgrond gelegen nabij de Europaweg te Nieuw-Schoonebeek. Oppervlakte: 19.50.99 ha. Ligging: De percelen grond zijn gelegen in “de Oosteindsche Stukken” nabij de Europaweg te Nieuw-Schoonebeek, tegen de Duitse grens. Omschrijving: Het... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com