Bongveenweg 0ong, Bunne

Bongveenweg 0ong Bunne

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Bongveenweg 0ong
9496 TE Bunne
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 29.86.15 ha.
Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over:

Een aantal percelen landbouwgrond gelegen aan de Kampweg te Bunne.

Oppervlakte:
29.86.15 ha.

Ligging:
De percelen zijn naast elkaar gelegen aan de Kampweg te Bunne.

Omschrijving:
De percelen worden hoofdzakelijk gebruikt als grasland, maar zijn deels ook goed te gebruiken als akkerbouwgrond.
De ondergrond bestaat uit zwak lemig fijn zand met een iets groter gehalte van moerigheid in de ondergrond, daarom is perceel X 175 extra gedraineerd.

Kadastrale aanduiding : Gemeente: Vries

Sectie Nummer Oppervlakte
X 175 10.94.40 ha.
X 177 03.99.40 ha.
X 179 00.45.10 ha.
X 180 00.14.65 ha.
X 183 02.30.65 ha.
X 269 11.78.50 ha.
X 272 00.23.45 ha.
---------------
Totaal 29.86.15 ha.


Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Landbouwgebied" , van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
De waarde van de betalingsrechten zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten :
Op te vragen via https://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/tarieven-en-verordeningen/lijst-met-tarieven/

Ruilverkavelingsrente:
n.v.t.

Vraagprijs inclusief betalingsrechten:
op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer R.G.C. (René) Eijsink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353826.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over: Een aantal percelen landbouwgrond gelegen aan de Kampweg te Bunne. Oppervlakte: 29.86.15 ha. Ligging: De percelen zijn naast elkaar gelegen aan de Kampweg te Bunne. Omschrijving: De percelen worden hoofdzakelijk gebruikt als grasland,... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com