Brinkstraat 0ong, Anloo

Brinkstraat 0ong Anloo

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Brinkstraat 0ong
9467 PE Anloo
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 05.70.00 ha.
Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over:

Een perceel landbouwgrond gelegen nabij de Brinkstraat en de Molenberg te Anloo.

Oppervlakte:
Ca. 05.70.00 ha.

Ligging:
Nabij de Brinkstraat te Anloo en tussen de Molenberg en de zandweg via Boswachterij Anloo richting Eext. Het perceel is uitstekend ontsloten vanaf een aantal zijden.

Omschrijving:
De grond wordt op de Bodemkaart van Nederland voor ca. de helft aangemerkt als loopodzolgrond met lemig fijn zand en voor ca. de helft als loopodzolgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand. Het perceel is uitstekend geschikt als akkerbouwland en kan dan ook voor allerlei teelten worden gebruikt.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente Anloo
sectie T
nummer 515 gedeeltelijk
oppervlakte: circa 05.70.00 hectare

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “multifunctionele gebieden” van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Bijzonderheden:
Er loopt een watertransportleiding van de WMD door het perceel.

Waterschapslasten :
Op te vragen via https://www.hunzeenaas.nl/belasting/Paginas/tarieven.aspx

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Prijs:
op aanvraag, kosten koper

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer R.G.C. (René) Eijsink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353826.

De in deze brochure vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. Worden er echter toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

Omschrijving

Hierbij verstrekken wij u geheel vrijblijvend informatie over: Een perceel landbouwgrond gelegen nabij de Brinkstraat en de Molenberg te Anloo. Oppervlakte: Ca. 05.70.00 ha. Ligging: Nabij de Brinkstraat te Anloo en tussen de Molenberg en de zandweg via Boswachterij... Volledige omschrijving »

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com