Weerhorsterweg 0ong, Roden

Weerhorsterweg 0ong Roden

Prijs op aanvraag
Bekijk 2 foto's
Bekijk 2 foto's
Weerhorsterweg 0ong
9301 KJ Roden
Prijs op aanvraag

Lossegrond
Oppervlakte: 01.59.45 ha.

Omschrijving

Een perceel grond groot 01.59.45 hectare gelegen aan de Weehorsterweg te Roden.

Oppervlakte:
01.59.45 ha.

Ligging:
Een mooi gelegen perceel grasland gelegen aan de Weehorsterweg te Roden.

Omschrijving:
Het betreft een perceel grasland omgeven door een bosrand. De grond bestaat uit beekeerdgronden, lemig fijn zand uitlopend aan de achterzijde in zeer ondiepe keileem, potklei.

Kadastrale aanduiding:
Gemeente Roden,
sectie O,
nummer 77,
groot 01.59.45 hectare

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen en ligt in het NNN

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied Robuust natuursysteem van Omgevingsvisie Drenthe.

Als onderdeel van de koopovereenkomst wenst verkoper op te nemen dat verkoper geen enkele indicatie geef dat de grond in aanmerking komt voor een eventuele toekomstige hoogwaardige bestemming. Met andere woorden, de grond wordt volgens de geldende (agrarische) bestemming gekocht en koper dient dit ook te verklaren.

Daarnaast zal bij verkoop van het perceel een meerwaarde clausule worden opgenomen in de koopovereenkomst waarbij er een nabetalingsregeling wordt overeengekomen tussen koper en verkoper of diens rechtsopvolgers indien binnen een periode van 15 jaar na datum akte passering er een hoogwaardige bestemming aan het perceel wordt gegeven. Een en ander nader over een te komen met de kopende partij.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten :
Op te vragen via https://noordelijkbelastingkantoor.nl/belastingen-tarieven/tarieven-en-verordeningen/lijst-met-tarieven/

Ruilverkavelingsrente:
€ 958,26, eindjaar 2039

Vraagprijs inclusief betalingsrechten:
op aanvraag

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot:
de heer Ing. J. Tjeerdsma.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353828.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website www.schelhaas.com.

« terug

Nieuwsbrief


Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en ons aanbod?


Contact


Schelhaas Makelaardij
Griendtsveenweg 27
7901 EB Hoogeveen

0528 - 264007
info@schelhaas.com